SENS möjliggör omställningen till en fossilfri energiproduktion

Bolagsstämmor

2021-12-06 - Extra bolagsstämma

2021-06-21 - Extra bolagsstämma

2021-05-20 - Årsstämma 2021

2021-05-10 - Extra bolagsstämma

2021-02-04 - Extra bolagsstämma

2020-09-11 - Extra bolagsstämma

2019-05-10 - Årsstämma 2019

2017-04-04 - Årsstämma 2017

Bolagsstämmor