Om oss

SENS i korthet

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ), spelar en avgörande roll i övergången till en fossilfri och CO2-neutral energiförsörjning genom att utveckla projekt inom energisystem till attraktiva investeringsmöjligheter.

Med fokus på innovativ utveckling av förnybara energikällor och storskalig energilagring bidrar SENS till ökad leveranssäkerhet och förbättrad kapitalanvändning inom elsystemet. Genom att integrera sol- och vindkraft med avancerade lagringstekniker tillhandahåller SENS flexibla och planerbara energilösningar för stora energikonsumenter, såsom kommuner och industriföretag.

SENS har etablerat sig som en framträdande aktör inom energisektorn genom att fokusera på tre centrala affärsområden: underjordiskt pumpkraftverk (UPHS), batterilagring och solkraft. Inom dessa affärsområden är underjordiskt pumpkraftverk (UPHS) central för SENS, vilket är avgörande för att integrera energiproduktion med lagring. Batterilagring och solkraft fungerar som komplement till denna kärnteknik och bidrar till att både stärka och diversifiera företagets energilösningar.

Genom att utveckla dessa integrerade system bidrar SENS till ökad leveranssäkerhet och optimerad kapitalanvändning inom elnätet. Företaget skapar värde för sina kunder genom att erbjuda avancerade lösningar för frekvensreglering och nätstabilitet, vilket är avgörande för att möta de utmaningar som den växande elektrifieringen medför. SENS kompetens i hela värdekedjan, från projektering och design till finansiering och projektledning, stärker Bolagets förmåga att effektivt stödja sina kunder i deras strävan att minska miljöpåverkan och öka lönsamheten.

Läs mer om oss på SENS

Läs mer om oss i vår presentation.

SENS

Den snabbt ökande elektrifieringen av Sverige innebär stora tekniska utmaningar och mycket stora investeringsbehov

Sens utvecklar hållbara energiprojekt för

  • stora energikonsumenter som t.ex. kommuner och industrier
  • industriella och finansiella investerare i energimarknaden

Sens kombinerar kunskap om förnybar energiproduktion, energilagring och infrastrukturfinansiering för att

  • öka leveranssäkerhet, planerbarhet och flexibilitet i elsystemet och
  • optimera kapitalanvändning vid investeringar i elsystemet

SENS (Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB) erbjuder lösningar som möjliggör omställningen mot en fossilfri och CO2-neutral energiförsörjning både lokalt och internationellt. SENS utvecklar, designar, bygger och säljer storskaliga energiprojekt genom att kombinera nästa generations energilagringsteknologier: underjordisk pumplagring (UPHS) och batterisystem (BESS) med energi från sol- och vindkraft.

Byggarbetare

SENS tre affärsområden

Underjordiska pumpkraftverk

SENS har utvecklat en avancerad metod för energilagring genom att utnyttja gamla gruvor. Genom att placera vattenreservoarer på olika nivåer inom gruvan kan vi lagra energi genom att pumpa vatten uppåt under perioder av låg energiförbrukning och sedan släppa ner det för att generera el när efterfrågan är hög. Denna strategi garanterar en pålitlig och reglerbar energikälla som är avgörande för att stabilisera elnätet under perioder av varierande energiproduktion.

Underjordiskt pumpkraftverk

Batterilagring

SENS utvecklar storskaliga batteriparker som är avgörande för den gröna omställningen av energisystemet. Dessa anläggningar är kritiska för att minska beroendet av fossila bränslen och möjliggöra en övergång till förnybara energikällor. Genom att effektivt lagra överskott av förnybar energi när produktionen är som högst och leverera energi till elnätet när efterfrågan ökar, bidrar våra batteriparker till en mer jämn, robust och planerbar elförsörjning.

Batterilagring

Solkraft

SENS projekterar och utvecklar storskalig solkraft för framtidens elsystem, fristående såväl som i kombination med energilagring. SENS arbetar i hela värdekedjan från projektering och beräkningar, till finansiering och projektledning. Vår expertis finns främst inom etablering av parker och industriella hustak, där vi hjälper våra kunder att minska sina klimatavtryck genom att använda sig av egen, hållbar energiproduktion. Vi utvecklar även fristående parker som arbetar direkt mot elmarknaden.

Solpaneler
   
SV Svensk flagga EN Engelsk flagga