Pressmeddelanden

SENS säkrar ny batterilagringsanläggning utanför Nyköping med potentiell kapacitet upp till 40MW

19 september 2023, kl 14:30

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB ("SENS" eller "Bolaget") meddelar idag att Bolaget har säkrat ett nytt batterilagringsprojekt...

Läs mer

SENS signerar arrendeavtal för ny batterilagringsanläggning i Jönåker om 30 MW

13 september 2023, kl 15:00

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (”SENS” eller ”Bolaget”) tillkännager idag att man har ingått ett nytt arrendeavtal med en ma...

Läs mer

SENS signerar arrendeavtal för ny batterilagringsanläggning i Motala om 30MW

11 september 2023, kl 11:15

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (”SENS” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget har undertecknat ett nytt arrendeavtal med...

Läs mer

SENS genomför riktad kvittningsemission av konvertibler om sammanlagt högst 21,0 MSEK

6 september 2023, kl 15:00 | Regulatoriskt pressmeddelande

Styrelsen i Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (“SENS” eller “Bolaget”) har beslutat att uppta ett konvertibelt lån om högst cir...

Läs mer

SENS ingår arrendeavtal för ny batterilagringsanläggning om 40 MW i Flen, Södermanland

5 september 2023, kl 15:10

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (”SENS” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget har undertecknat ett nytt arrendeavtal för...

Läs mer

SENS publicerar halvårsrapport för perioden januari – juni 2023

15 augusti 2023, kl 09:00 | Regulatoriskt pressmeddelande

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (”SENS” eller ”Bolaget”) publicerar härmed halvårsrapport för perioden januari - juni 2023. N...

Läs mer

SENS ingår samarbete med Spendrups för att göra förstudie kring utveckling av solkraftspark och batterianläggning i Grängesberg

30 juni 2023, kl 11:05

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (”SENS” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget har tecknat ett avtal om en förstudie med...

Läs mer

SENS inleder nytt batteriprojekt i Filipstad

8 juni 2023, kl 17:00

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (”SENS” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget nu inleder ett nytt batteriprojekt i Filip...

Läs mer

Kommuniké från årsstämma i Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB

30 maj 2023, kl 16:30 | Regulatoriskt pressmeddelande

Idag den 30 maj 2023 hölls årsstämma i Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB, org.nr. 556530-5868. Nedan följer en sammanfattning a...

Läs mer

SENS publicerar delårsrapport för perioden januari – mars 2023

16 maj 2023, kl 13:15 | Regulatoriskt pressmeddelande

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (”SENS” eller ”Bolaget”) publicerar härmed delårsrapport för perioden januari - mars 2023. Ne...

Läs mer

SENS säkrar finansiering med Axpo avseende en av Sveriges största solkrafts- och batterilagringsanläggningar

15 maj 2023, kl 15:00 | Regulatoriskt pressmeddelande

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (”SENS” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget har inlett ett samarbete med Axpo, Schweiz...

Läs mer

SENS utökar närvaron i Spanien – ansluter till Green Alliance

9 maj 2023, kl 15:40

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ) (”SENS” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget ansluter sig till Sweden + Spain Gr...

Läs mer

SENS publicerar årsredovisning för 2022

9 maj 2023, kl 15:30 | Regulatoriskt pressmeddelande

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ) (”SENS” eller ”Bolaget”) publicerar härmed årsredovisning för helåret 2022. Årsredovis...

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ)

26 april 2023, kl 10:30 | Regulatoriskt pressmeddelande

Aktieägarna i Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ) (”Bolaget”), org.nr. 556530-5868, kallas härmed till årsstämma tisdagen...

Läs mer

SENS summerar 300 dagar med VD Henrik Boman

18 april 2023, kl 12:00

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (”SENS” eller ”Bolaget”) summerar idag de första 300 dagarna med Henrik Boman som VD....

Läs mer

SENS tecknar avsiktsförklaring med Flower Infrastructure Technologies

12 april 2023, kl 19:11

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB ("SENS" eller "Bolaget") meddelar idag att Bolaget tecknar en avsiktsförklaring med Flower In...

Läs mer

SENS publicerar bokslutskommuniké för 2022

21 februari 2023, kl 12:06 | Regulatoriskt pressmeddelande

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (”SENS” eller ”Bolaget”) publicerar härmed bokslutskommuniké för 2022. Nedan följer en kort s...

Läs mer

SENS går in i Spanien genom att ingå partnerskap med lokalt ingenjörsbolag för att utröna potentiella underjordiska gruvor

23 januari 2023, kl 16:40

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (”SENS” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget har ingått partnerskap med det Spanska ing...

Läs mer

SENS går vidare med en av Sveriges största solkrafts- och batteripark, signerar markarrende om 23 hektar med Filipstads kommun

20 januari 2023, kl 13:45

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (”SENS” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget har signerat ett arrendeavtal med Filipsta...

Läs mer
   
SV Svensk flagga EN Engelsk flagga