Pressmeddelanden

SENS tecknar avsiktsförklaring med ett globalt europeiskt industriföretag för att fortsätta arbetet med teknisk design i syfte att möjliggöra och nyttja avancerad teknik i Värmlandsbergsgruvan

30 november 2022, kl 11:00 | Regulatoriskt pressmeddelande

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (”SENS” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget har under en tid utvärderat och haft långt...

Läs mer

SENS offentliggör delårsrapport för perioden januari – september 2022

22 november 2022, kl 16:00 | Regulatoriskt pressmeddelande

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (”SENS” eller ”Bolaget”) publicerar härmed delårsrapport för perioden januari - september 202...

Läs mer

SENS inleder arbete i Värmlandsbergsgruvan med vattenprover och ROV-filmning

17 november 2022, kl 15:30

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (”SENS” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget har inlett förundersökningen i Värmlandsbe...

Läs mer

Kommuniké från extra bolagsstämma i SENS

14 oktober 2022, kl 18:15

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (”SENS” eller ”Bolaget”) höll idag den 14 oktober 2022 en extra bolagsstämma. Besluten som fa...

Läs mer

SENS summerar 150 dagarna med VD Henrik Boman

6 oktober 2022, kl 15:00

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (”SENS” eller ”Bolaget”) summerar idag de första 150 dagarna med Henrik Boman som VD. Utöver...

Läs mer

SENS tecknar avtal med det statligt ägda gruvbolaget DIAMO i Tjeckien

26 september 2022, kl 18:34 | Regulatoriskt pressmeddelande

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (”SENS” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget ingår ett avtal tillsammans med gruvbolage...

Läs mer

SENS tecknar Letter of Intent med Veidekke och BayWa för byggnation av solcellspark i Filipstad

14 september 2022, kl 17:12 | Regulatoriskt pressmeddelande

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (”SENS” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget har tecknat ett Letter of Intent med Veide...

Läs mer

SENS och Kracht Alpha har ingått samarbetsavtal kring projektutveckling i Sydafrika

22 augusti 2022, kl 17:21

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ) (”SENS” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget har ingått ett samarbetsavtal med K...

Läs mer

SENS offentliggör halvårsrapport för perioden januari – juni 2022

19 augusti 2022, kl 15:00 | Regulatoriskt pressmeddelande

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB publicerar härmed halvårsrapport för perioden januari - juni 2022. Nedan följer en kort samma...

Läs mer

SENS erhåller kunduppdrag om att göra förstudie för ett batteriprojekt

8 juli 2022, kl 09:06

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (”SENS”) meddelar att bolaget har erhållit en beställning om förstudie från Erikshester Vindp...

Läs mer

Kommuniké från årsstämma i Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB

27 maj 2022, kl 17:30 | Regulatoriskt pressmeddelande

Idag den 27 maj 2022 hölls årsstämma i Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB, org.nr. 556530-5868, ("Bolaget"). Nedan följer en sam...

Läs mer

SENS har tecknat ett avtal om att exklusivt få undersöka förutsättningarna för ett pumpkraftverk i Värmlandsbergsgruvan.

25 maj 2022, kl 10:54 | Regulatoriskt pressmeddelande

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB ("SENS") har ingått 36 månaders exklusivitetsavtal med markägare till Värmlandsbergsgruvan i...

Läs mer

SENS offentliggör delårsrapport för perioden januari – mars 2022, rapport bifogad

19 maj 2022, kl 09:59 | Regulatoriskt pressmeddelande

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB publicerar härmed delårsrapport för perioden januari - mars 2022.  Detta är en komplettering...

Läs mer

SENS offentliggör delårsrapport för perioden januari – mars 2022

18 maj 2022, kl 18:00 | Regulatoriskt pressmeddelande

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB publicerar härmed delårsrapport för perioden januari - mars 2022. Nedan följer en kort samman...

Läs mer

Komplettering: Årsredovisning bifogas i pressmeddelande

6 maj 2022, kl 17:44 | Regulatoriskt pressmeddelande

Läs mer

SENS publicerar årsredovisning inför årsstämma

6 maj 2022, kl 16:43 | Regulatoriskt pressmeddelande

Inför årstämman den 27 maj 2022 publicerar SENS idag årsredovisningen för 2021 som beslutsunderlag. Årsredovisningen återfinns på SENS hemsi...

Läs mer

Ny VD i SENS

5 maj 2022, kl 14:22 | Regulatoriskt pressmeddelande

Henrik Boman tillträder med omedelbar verkan som VD i SENS. Hans Andréasson kommer föreslås till ordinarie styrelseordförande vid den komman...

Läs mer

SENS har fått in en order på 300 tkr för alternativkostnads-analys från SENS Kundkalkylen

28 april 2022, kl 14:32

SENS meddelar att bolaget har erhållit order från fjärrvärmekunder om 300 tkr för alternativkostnadsanalys som tas fram med SENS egenutveckl...

Läs mer

Flertalet solkraftsprojekt identifierade i Sverige och Sydafrika

27 april 2022, kl 11:02

Sens kommunicerade i slutet på mars att man utökat sin verksamhet med bl.a. solkraftsutveckling. Bolaget meddelar nu att man identifierat et...

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ)

25 april 2022, kl 20:00

Aktieägarna i Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ) (”Bolaget”), org.nr. 556530-5868, kallas härmed till årsstämma fredagen...

Läs mer

SENS tar i nya ordrar för effektrevideringar till fjärrvärmebolag, värde 0,5 MSEK

20 april 2022, kl 16:48

SENS har erhållit ordrar för effektrevideringar av bolagets återkommande fjärrvärmekunder med värde om 0,5 MSEK...

Läs mer

SENS energiåtervinningsprojekt för Uppsala Hem går in i slutfasen

14 april 2022, kl 10:55

SENS två energiåtervinningsprojekt om totalt 22 mkr håller på att avslutas och förberedas för slutbesiktning...

Läs mer

SENS färdigställer uppdrag med IKEA

13 april 2022, kl 14:30

SENS och IKEA-samarbete går mot färdigställande kring byte av kylsystem i flertalet varuhus i Sverige...

Läs mer

SENS meddelar fulltecknad optionsinlösen med garant

11 april 2022, kl 16:57

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB meddelar utfall i optionsinlösen och genomför riktad nyemission...

Läs mer

Hans Andréasson TF Ordförande för SENS

11 april 2022, kl 14:08

Styrelsen i Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ) (”SENS”) har idag beslutat utse Hans Andréasson till tillförordnad styrels...

Läs mer

Mikael Lundin har föreslagits till ny ordförande i SENS.

11 april 2022, kl 14:05

De större ägarna har valt att föreslå att Mikael Lundin väljs som ny ordförande vid den ordinarie stämman den 20 maj....

Läs mer

SENS gör förändringar i ledning med anledning av den nya verksamhetsinriktningen

1 april 2022, kl 13:30

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ) (”SENS”) VD har idag meddelat sin uppsägning med hänvisning till att hon inte delar st...

Läs mer

SENS ingår garantiåtaganden i samband med nyttjande av teckningsoptioner TO2 och TO4 för att teckna aktier

31 mars 2022, kl 16:26 | Regulatoriskt pressmeddelande

I samband med den pågående anmälningsperioden för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO2 och TO4 har Sustainable Ener...

Läs mer

SENS utökar verksamheten med projekt inom sol- och vindkraft

28 mars 2022, kl 11:20

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ) (”SENS”) har idag beslutat utöka sin verksamhet med projekt inom sol-och vindkraft som...

Läs mer

SENS har tecknat ett Letter of Intent med Veidekke och Filipstads kommun kring utveckling av energilager i gruvor

18 mars 2022, kl 15:30

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ) (”SENS”) har tecknat ett Letter of Intent med Veidekke Entreprenad AB och Filipstads k...

Läs mer

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (”SENS”) deltar med investerarpresentation vid Naventus Renewables Summit 2022-03-16

11 mars 2022, kl 18:16

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (”SENS” eller ”Bolaget”) meddelar idag att bolaget kommer delta vid Naventus Renewables Summi...

Läs mer

Kommuniké från extra bolagsstämma i SENS

7 mars 2022, kl 20:00 | Regulatoriskt pressmeddelande

Extra bolagsstämma i Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB genomfördes idag den 7 mars 2022. Besluten som fattades var i enlighet m...

Läs mer

SENS presenterar på Digitala Aktiekvällen 28 februari 2022

25 februari 2022, kl 13:00 | Regulatoriskt pressmeddelande

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (”SENS” eller ”Bolaget”) presenterar på Aktiespararnas evenemang Digitala Aktiekvällen den 28...

Läs mer

SENS publicerar bokslutskommuniké för 2021

22 februari 2022, kl 19:10 | Regulatoriskt pressmeddelande

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB publicerar härmed bokslutskommuniké för 2021. Nedan följer en kort sammanfattning av rapporte...

Läs mer

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (”SENS”) deltar med investerarpresentation hos ProHearings 2022-02-24

21 februari 2022, kl 14:30 | Regulatoriskt pressmeddelande

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (”SENS” eller ”Bolaget”) meddelar idag att bolaget kommer delta på ProHearings event den 24 f...

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ)

21 februari 2022, kl 14:00 | Regulatoriskt pressmeddelande

Kallelsen är uppdaterad med förtydligande villkor för punkt 6. Aktieägarna i Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ), org.nr 5...

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ)

17 februari 2022, kl 07:00 | Regulatoriskt pressmeddelande

Kallelsen är uppdaterade med förtydligade villkor för punkt 7.   Aktieägarna i Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ), org.nr...

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ)

16 februari 2022, kl 13:40 | Regulatoriskt pressmeddelande

Aktieägarna i Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ), org.nr 556530-5868, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma m...

Läs mer

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (”SENS”) säkerställer finansiering för internationell expansion genom konvertibelt lån om 17,0 MSEK

16 februari 2022, kl 13:30 | Regulatoriskt pressmeddelande

Styrelsen för Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (”SENS” eller ”Bolaget”) har beslutat att uppta ett konvertibelt lån om 17,0 MS...

Läs mer

SENS har blivit medlemmar i Long Duration Energy Storage Council

2 februari 2022, kl 07:30

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (”SENS” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget har blivit medlemmar i Long Duration Energ...

Läs mer

SENS presenterar på Aktiespararnas evenemang – hållbara investeringar

28 januari 2022, kl 11:00

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (”SENS” eller ”Bolaget”) presenterar på Aktiespararnas evenemang med tema hållbara investerin...

Läs mer

Veidekke och SENS samarbetar för miljövänlig energilagring i gruvor

24 januari 2022, kl 07:00 | Regulatoriskt pressmeddelande

Veidekke och Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (SENS) har tecknat en överenskommelse om att gemensamt utreda och genomföra pump...

Läs mer
   
SV Svensk flagga EN Engelsk flagga