SENS innovationer möjliggör omställningen till en fossilfri och ökande energiproduktion

Investor relations

Teckningskurs fastställd för teckningsoptioner av serie TO 1 samt TO 3, anmälningsperiod inleds

16 september 2021, kl 17:55

Teckningskursen i Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ) (”SENS” eller ”Bolaget”) optionsserier TO 1 samt TO 3 har fastställt...

Läs mer

SENS erhåller patentgodkännande i USA

16 september 2021, kl 16:18

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ) (”SENS”) meddelar idag att bolaget har beviljats patentgodkännande i USA för patenten...

Läs mer

SENS möter efterfrågan på energiomställningen och utvecklingen av energilagring

7 september 2021, kl 13:44

Marknaden för energilagring spås fördubblas till 2030 och det finns en ökad efterfrågan på energilagring. SENS handlingsplan att säkra framt...

Läs mer

SENS tecknar ett joint venture avtal med Boson för att utveckla projekt i Polen

1 september 2021, kl 22:12

SENS, en svensk leverantör av hållbara energilagringslösningar, och Boson Energy, en Luxemburgbaserad leverantör av väte- och ren energilösn...

Läs mer

SENS inleder en satsning att kommersialisera sin patentportfölj

31 augusti 2021, kl 10:52

I dagsläget har SENS tre patentportföljer på de mest relevanta marknaderna: Sverige, EU, USA samt vissa asiatiska länder. Värmepumpspatenten...

Läs mer

VD byte i SENS. Lise Toll tillträder 1 oktober.

18 augusti 2021, kl 15:25

Den första oktober kommer Lise Toll att tillträda som VD för SENS, som ett led i bolagets satsning på stora energiprojekt. Nuvarande VD, Cal...

Läs mer

SENS inleder samarbete med energibolag i Estland

20 juli 2021, kl 14:26

SENS har tillsammans med energibolaget Eesti Energia, som är helägt av Estniska staten, ingått ett samarbete för utveckling av pumpkraft i E...

Läs mer

SENS inleder samarbete i Tjeckien

8 juli 2021, kl 12:46

Pumped Hydro Storage, som numera är en del av SENS-gruppen, har träffat en överenskommelse med det statligt ägda gruvbolaget DIAMO i Tjeckie...

Läs mer

Beslut om tilldelning i riktad nyemission av aktier

24 juni 2021, kl 14:56

Styrelsen i Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ) (”SENS” eller ”Bolaget”) beslutade, att i enlighet med stämmans beslut av...

Läs mer

Kommuniké från extra bolagsstämma den 21 juni 2021 i SENS

21 juni 2021, kl 19:22

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ) (”SENS” eller ”Bolaget”) har idag, den 21 juni 2021, hållit en extra bolagsstämma där...

Läs mer

Sustainable Energy Solutiuons Sweden Holding AB (“SENS”) tecknar avtal med Flexens OY om pumpkraftverk på Åland

7 juni 2021, kl 17:32

SENS fick genom samgåendet med Pumped Hydro Storage (”PHS”) bland annat tillgång till den portfölj av projekt som utvecklats av PHS. Ett av...

Läs mer

SENS offentliggör slutligt utfall i avseende på förvärvet av Pumped Hydro Storage

7 juni 2021, kl 17:21

Genom apportemissionen PHS kommer att bli ett eget affärsben inom SENS och fortsätta utveckla sin vattenkraftslösning för energilagring i gr...

Läs mer

Patentlösning från SENS effektiviserar storskalig energilagring

4 juni 2021, kl 07:30

När Pumped Hydro Storage går samman med SENS skapas synergieffekter gynnsamma för utvecklingen av storskalig el- och värmelagring. Med hjälp...

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Sustainable Energy Solutions (publ)

2 juni 2021, kl 12:30

Aktieägarna i Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ), org.nr 556530-5868, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma m...

Läs mer

SENS föreslår en riktad nyemission om 9,4 MSEK för att hantera portföljen av intressanta projekt

2 juni 2021, kl 11:40

SENS styrelse har tagit beslut att föreslå stämman att genomföra en riktad nyemission för att tillföra bolaget 9,4 MSEK. Emissionen föreslås...

Läs mer

SENS överväger en riktad nyemission för att hantera portföljen av intressanta projekt

31 maj 2021, kl 14:47

SENS styrelse har tagit beslut att undersöka möjligheten att genomföra en riktad emission för att tillföra bolaget kapital för att ta tillva...

Läs mer

Rättelse: Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ) – Sista dag för handel med BTU och handeln med teckningsoptioner TO1och TO2

24 maj 2021, kl 22:46

Rättelsen avser pressmeddelande med rubriken ”Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (Publ) – Sista dag för handel med BTU och hande...

Läs mer

Kommuniké från extra bolagsstämma i Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ) den 10 maj 2021

10 maj 2021, kl 10:15

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ) (”SENS” eller ”Bolaget”) har idag, den 10 maj 2021, hållit en extra bolagsstämma där b...

Läs mer

SENS tecknar joint venture- och aktieägaravtal med Foxcooling Ltd i Ghana

6 maj 2021, kl 11:00

Som tidigare meddelats har SENS tecknat en avsiktsförklaring med Foxcooling Ltd i Ghana, med avsikten att tillsammans leverera energilösning...

Läs mer

Saira Alladin förvärvar ytterligare aktier i SENS

3 maj 2021, kl 14:55

Saira Alladin, föreslagen styrelseledamot i SENS har idag förvärvat ytterligare 26 500 aktier i SENS till en snittkurs av 0,76kr. För frågor...

Läs mer

KALLELSE Till Årsstämma i Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ)

16 april 2021, kl 11:43

Aktieägare i Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ) med org.nr 556530–5868 (Bolaget), kallas härmed till Årsstämma torsdagen...

Läs mer

SENS har tilldelats ett projekt med ett kontraktsvärde om 10 700 000 av Uppsalahem.

15 april 2021, kl 15:30

SENS har fått i uppdrag av Uppsalahem att konvertera 288 lägenheter på Djäknegatan till ett nytt energisystem. Idag värms lägenheterna genom...

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SUSTAINABLE ENERGY SOLUTIONS SWEDEN HOLDING AB (PUBL)

7 april 2021, kl 15:50

Aktieägarna i Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ), org.nr 556530-5868, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma m...

Läs mer

Rättelse: ytterligare information kring transaktionsstruktur avseende sammanslagningen med pumped hydro storage sweden ab

7 april 2021, kl 15:30

Rättelsen avser pressmeddelande med rubriken ”Ytterligare information kring transaktionsstruktur avseende sammanslagningen med Pumped Hydro...

Läs mer

ytterligare information kring transaktionsstruktur avseende sammanslagningen med pumped hydro storage sweden ab

7 april 2021, kl 07:00

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (”SENS”) kommunicerade den 30 mars 2021 att SENS och Pumped Hydro Storage Sweden AB (”PHS”) k...

Läs mer

Göran Hult, Saira Alladin och Marcus Sandling tar plats i SENS styrelse

6 april 2021, kl 15:00

De större ägarna i SENS och PHS överenskommit om ett förslag till styrelse som avses föreslås på extra bolagstämma som SENS kommer hålla för...

Läs mer

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB går samman med Pumped Hydro Storage Sweden AB och bildar ett ledande innovationsbolag inom storskalig energilagring

30 mars 2021, kl 18:15

Styrelserna i Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (”SENS”) samt Pumped Hydro Storage Sweden AB (”PHS”) har kommit överens om ett...

Läs mer

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ) (”SENS”) företrädesemission om ca 14,1 MSEK tecknades till cirka 220 %

5 mars 2021, kl 14:15

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ) (”SENS”) meddelar idag att Bolagets nyemission om ca 14,1 MSEK tecknats till cirka 220...

Läs mer

SENS VD Calle Wellenius tar över 200 000 uniträtter med avsikt att teckna i den pågående företrädesemissionen

25 februari 2021, kl 13:09

En av SENS större ägare, Jean Nicou har idag den 25 februari kostnadsfritt överlåtit 200 000 uniträtter till SENS VD Calle Wellenius....

Läs mer

SENS secures letter of INTENT regarding a refrigeration PROJECT for Korle-Bu Teaching hospital in Accra, the capital of Ghana.

25 februari 2021, kl 09:02

Sustainable Energy Solution Sweden Holding AB (“SENS”) has today signed a letter of intent with a Swedish joint venture company, led by Fox...

Läs mer

SENS tecknar avsiktsförklaring om projektering av kyla till sjukhus i Ghana.

25 februari 2021, kl 08:59

Sustainable Energy Solution Sweden Holding AB (”SENS”) har idag tecknat en avsiktsförklaring med ett svenskt joint venturebolag lett av Fox...

Läs mer

Uppdaterad bokslutskommuniké med tillhörande revisorsgranskning

22 februari 2021, kl 12:28

Inför bokslutskommunikén har SENS låtit bolagets revisor göra en översiktlig granskning av bokslutskommunikén...

Läs mer

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ) Bokslutskommuniké 2020

22 februari 2021, kl 08:00

Bokslutskommuniké 2020 1 januari – 31 december 2020 · Nettoomsättningen uppgick till 87,4 MSEK (97,2) · EBITDA resultat uppgick till -13,2 M...

Läs mer

SENS lämnar bokslutskommuniké för 2020.

22 februari 2021, kl 07:50

Sustainable Energy Solution Sweden Holding AB (”SENS”) kommer idag publicera sin bokslutskommuniké för 2020. Som tidigare kommunicerats har...

Läs mer

SENS designar fjärrkyla i Estland

22 februari 2021, kl 07:00

SENS konsult, som är en del av SENS koncernen har fått i uppdrag av Utilitas i Tallinn att designa havsvattensystemet, som skall utgöra base...

Läs mer

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ) publicerar informationsmemorandum i samband med företrädesemission

12 februari 2021, kl 10:00

Fredag 12 februari 2021 10:00 CETSustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (”SENS” eller ”Bolaget”) informerade via pressmeddelande den...

Läs mer

Kommuniké från extra bolagsstämma i Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ) den 4 februari 2021

4 februari 2021, kl 23:00

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ) (”SENS” eller ”Bolaget”) har idag, den 4 februari 2021, hållit en extra bolagsstämma....

Läs mer

SENS tecknar avtal med Fastighets AB Regio

3 februari 2021, kl 15:24

SENS har på uppdrag av Real Value Management och Fastighets AB Regio sökt en energibesparing på en av deras fastigheter i Västerås. Lösninge...

Läs mer

SENS dotterbolag Wessman drilling solution borrar geolager i Österåker

13 januari 2021, kl 15:30

Wessman Drilling Solution vilket är ett helägt dotterbolag till SENS har fått i uppdrag av Kungälvs rör att borra ett borrhålslager som skal...

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ)

4 januari 2021, kl 23:36

Aktieägare i Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ) med org.nr 556530–5868 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma...

Läs mer

Sustainable Energy Solutions Holding AB (publ) genomför fullt säkerställd företrädesemission av units om cirka 14,1 MSEK.

4 januari 2021, kl 23:33

Styrelsen för Sustainable Energy Solutions Holding AB (”SENS” eller ”Bolaget”) föreslår att Bolaget ska genomföra en emission av units med f...

Läs mer

Sens Tecknar ramavtal för styrd borrning till ett värde av 30 miljoner kronor

23 december 2020, kl 12:00

SENS dotterbolag Wessman Drilling Solution har tecknat ett tvåårigt ramavtal för leverans av styrd borrning. Avtalet som är tecknat mellan J...

Läs mer

Sens renodlar koncernen och fusionerar dotterbolag

22 december 2020, kl 21:02

Sustainable Energy Solutions Sweden AB har idag fått godkänt på en fusionering av nio av koncernens dotterbolag. Renodlingen sker för att sk...

Läs mer

SENSgruppen tilldelas ytterligare projekt av Catena i Stockholm.

21 december 2020, kl 08:00

SENS har fått i uppdrag av logistikfastighetsbolaget Catena att konvertera en av deras logistikfastigheter från fjärrvärme till en lokal ene...

Läs mer

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB:s kvartalsrapport för kvartal 3 2020 finns nu tillgänglig på Bolagets webbsida, www.sens.se

20 november 2020, kl 14:17

· Nettoomsättning minskade till 22,3 (29,7) · Rörelseresultat uppgick till -4,7 (-5,4) · Resultat efter finansnetto uppgick till -1,7 (-6,5)...

Läs mer

SENS-gruppen tar en borraffär värd 4,5 miljoner kronor för Liljestrand fastigheter i Stockholm

17 november 2020, kl 12:00

Wessman drilling solution, ett helägt dotterbolag till SENS, har idag tecknat avtal gällande en totalentreprenad för utförande av tre borrhå...

Läs mer

Kommuniké från extra bolagsstämma den 11 november 2020

11 november 2020, kl 15:52

Sustainable Energy Solution Sweden Holding AB (”Bolaget” eller ”SENS”) har avhållit extra bolagstämma i Stockholm den 11 november 2020 där s...

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ)

23 oktober 2020, kl 14:35

Aktieägarna i Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB, 556530-5868, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 11 november 20...

Läs mer

Kvittningsemission i SENS

23 oktober 2020, kl 14:30

Styrelsen i Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB ("Bolaget") föreslår att Bolaget ska genomföra en kvittningsemission. Styrelsen k...

Läs mer

Sens nyemission nu registrerad och SUST BT kommer omvandlas till vanliga aktier (SUST)

14 oktober 2020, kl 15:06

Sustainable Energy Solutions Sweden ABs nyemission är nu registrerad hos bolagsverket och SUST BT kommer därmed omvandlas till vanliga aktie...

Läs mer

SENS nyemission övertecknas 2,6 gånger och bolaget överväger att ta in mer kapital för att tillgodose det stora intresset samt ytterligare påskynda expansionen.

6 oktober 2020, kl 16:30

SENS styrelse har idag fattat beslut om tilldelning i den pågående nyemissionen. Emissionen överteckandes ca 2,6 gånger, och den absoluta le...

Läs mer

SENS publicerar informationsmemorandum i samband med företrädesemission

18 september 2020, kl 17:00

Sustainable Energy Solution Sweden Holding AB (”Bolaget” eller ”SENS”) informerade via pressmeddelande den 26 augusti att bolaget genomför e...

Läs mer

Kommuniké från Extra bolagstämma 11 september 2020

11 september 2020, kl 13:55

Sustainable Energy Solution Sweden Holding AB (”Bolaget” eller ”SENS”) har avhållit extra bolagstämma i Stockholm den 11 september 2020 och...

Läs mer

LMK Ventures utökar sitt garantiåtagande i den kommande nyemissionen

30 augusti 2020, kl 08:55

LMK Ventures har som tidigare meddelats åtagit sig att garantera den kommande nyemissionen i SENS. Även MLT AB har ställt ut garantier och t...

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ)

26 augusti 2020, kl 16:45

Aktieägare i Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ) med org.nr 556530–5868 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma...

Läs mer

Allmän företrädesemission och minskning av aktiekapital

26 augusti 2020, kl 16:30

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAP...

Läs mer

SENSgruppens har tilldelats ett projekt av Catena i Linköping.

21 augusti 2020, kl 19:30

SENS har fått i uppdrag av logistikfastighetsbolaget Catena att konvertera en av deras logistikfastigheter från fjärrvärme till en lokal ene...

Läs mer

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB:s kvartalsrapport för kvartal 2 2020 finns nu tillgänglig på Bolagets webbsida, www.sens.se

21 augusti 2020, kl 07:55

· Nettoomsättning minskade till 18,3 (26,5) · Rörelseresultat uppgick till -8,2 (-8,6) · Resultat efter finansnetto uppgick till -9,5 (-9,5)...

Läs mer

Kommuniké från Extra bolagstämma 17 juli, 2020

17 juli 2020, kl 14:53

Sustainable Energy Solution Sweden Holding AB (SENS) har avhållit extra bolagstämma  i Stockholm den 17 juli 2020. Enligt kallelsen omfattad...

Läs mer

SENSgruppens tilldelningsbeslut för projekt på ca sju miljoner av Uppsalahem har nu vunnit laga kraft

25 juni 2020, kl 23:30

Som tidigare meddelats har Uppsalahem vid en offentlig upphandling av energisystem till Blodstenvägen funnit att det mest konkurrenskraftiga...

Läs mer

SENS-gruppen satsar framåt och knoppar av ett investerings-bolag för färdig värme

24 juni 2020, kl 18:00

SENS har sedan 2018 byggt och förvärvat anläggningar för leverans av värme till ett flertal kunder. Konceptet kallas Färdig Värme och innebä...

Läs mer

SENS-gruppen får tilldelningsbeslut på projekt för ca sju miljoner av Uppsalahem

15 juni 2020, kl 15:30

Uppsalahem har vid en offentlig upphandling av energisystem till Blodstenvägen funnit att det mest konkurrenskraftiga anbudet kom från SENS....

Läs mer

SENS-gruppens CFO har beslutat lämna bolaget

15 juni 2020, kl 15:30

SENS-gruppens CFO Camilla Bergensand har idag beslutat lämna bolaget för nya utmaningar. Camilla har arbetat i koncernens bolag sedan 2015,...

Läs mer

Kommuniké från Årsstämma 2 juni, 2020

2 juni 2020, kl 12:40

Årsstämman i Sustainable Energy Solution Sweden Holding AB (SENS) i Stockholm den 2 juni, 2020 beslutade i enlighet med de förslag som kommu...

Läs mer

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB:s årsredovisning 2019 finns nu tillgänglig på Bolagets webbsida, www.sens.se

19 maj 2020, kl 12:15

Noteras bör: Revisorn påpekar att uppgifter som finns i förvaltningsberättelsen bör beaktas gällande fortsatt finansiering av bolaget för 20...

Läs mer

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB:s årsredovisning finns nu tillgänglig på Bolagets webbsida, www.sens.se

19 maj 2020, kl 11:47

För frågor kontakta: Calle Wellenius, VD ;                      0704 184 020 Sverker Littorin IR ansvarig SENS; 0708 755 309...

Läs mer

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB:s kvartalsrapport för kvartal 1 2020 finns nu tillgänglig på Bolagets webbsida, www.sens.se

19 maj 2020, kl 08:20

· Nettoomsättning minskade till 20,7 (22,6) · Rörelseresultat uppgick till -7,4 (-8,9) · Resultat efter finansnetto uppgick till -8,6 (-9,8)...

Läs mer

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB:s årsredovisning finns nu tillgänglig på Bolagets webbsida, www.sens.se

19 maj 2020, kl 08:00

För frågor kontakta: Calle Wellenius, VD ;                      0704 184 020 Sverker Littorin IR ansvarig SENS; 0708 755 309...

Läs mer

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB:s kvartalsrapport för kvartal 1 2020 finns nu tillgänglig på Bolagets webbsida, www.sens.se

18 maj 2020, kl 22:50

Delårsrapport Q1 2020, 1 januari – 31 mars · Nettoomsättning minskade till 20,7 (22,6) · Rörelseresultat uppgick till -7,4 (-8,9) · Resultat...

Läs mer

KALLELSE Till Årsstämma i Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ)

11 maj 2020, kl 17:35

Aktieägare i Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ) med org.nr 556530–5868 (Bolaget), kallas härmed till Årsstämma den 2 juni...

Läs mer

SENS-gruppen tar upp lån av närstående

7 maj 2020, kl 23:19

Sustainable Energy Solution (”SENS”), har tagit upp två kortfristiga lån om sammanlagt 600 000 SEK...

Läs mer

SENS, har till följd av spridningen av coronaviruset fattat beslut om att skjuta upp årets bolagsstämma till ett senare datum.

7 maj 2020, kl 23:15

Med anledning av den rådande osäkerheten till följd av Covid-19 har styrelsen i Sustainable Energy Solution (”SENS”) AB (publ) fattat beslut...

Läs mer

SENS-gruppen får uppdraget att utreda ekonomiska och tekniska förutsättningar för ett högtemperaturlager i Furuset utanför Oslo

29 april 2020, kl 13:00

Sustainable Energy Solution (”SENS”), har idag tilldelats ett uppdrag av Fortum Oslo Varme AS (FOV) att utreda teknisk och ekonomisk potenti...

Läs mer

SENS-gruppen flyttar om i ledningsgruppen och byter VD

8 april 2020, kl 11:00

Under Q1 2020 har ledningsgruppen inom SENS genomlyst funktioner och ansvarsområden i syfte att öka effektivitet och lönsamhet i hela koncer...

Läs mer

SENS-gruppen tar en borrorder värd drygt 7 miljoner kronor för AMF Fastigheter i Stockholm

2 april 2020, kl 15:30

Wessman drilling solution, ett helägt dotterbolag till SENS, har idag tecknat avtal gällande en totalentreprenad för utförande av ett borrhå...

Läs mer

Rättelse till publicerat pressmeddelande 2020-02-26.

27 februari 2020, kl 17:08

Det fastighetsbolag som SENS tecknat kontrakt om att bygga energianläggning åt heter Utvide fastigheter och inte Utvike fastigheter, vilket...

Läs mer

SENS tecknar order att bygga energianläggning åt Utvide Fastigheter.

26 februari 2020, kl 08:00

SENS har tecknat kontrakt med Utvike fastigheter om att bygga en energianläggning för totalt 11 hus. Projektet var en utmaning då det gäller...

Läs mer

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB:s kvartalsrapport för kvartal 4 2019 finns nu tillgänglig på Bolagets webbsida, www.sens.se

19 februari 2020, kl 20:30

1 januari – 31 december 2019 · Nettoomsättningen ökade till 97,2 MSEK (41,1) · Rörelseresultatet uppgick till -33,5 MSEK (-22,7) · Resultate...

Läs mer

SENS omnoteras på ordinarie NGM Nordic SME Sweden.

14 februari 2020, kl 16:00

Sustainable Energy Solution Sweden Holding AB (”SENS”) har idag fått sin omnoteringsprocess godkänd av NGMs noteringskommitté. Det innebär a...

Läs mer

SENSgruppens tilldelningsbeslut för projekt på ca sju miljoner av Uppsalahem är återkallat

12 februari 2020, kl 16:00

Som tidigare meddelats har Uppsalahem vid en offentlig upphandling av energisystem till Blodstenvägen funnit att det mest konkurrenskraftiga...

Läs mer

SENS bygger innovativt energilager åt RA-Bygg

20 november 2019, kl 17:00

Sustainable Energy Solution Sweden Holding AB (publ) (”SENS”) har fått en order att genomföra borrningen av ett innovativt större energilage...

Läs mer

SENS kvartalsrapport för tredje kvartalet 2019

13 november 2019, kl 08:00

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB:s kvartalsrapport för kvartal 3 2019 finns nu tillgänglig på Bolagets webbsida, www.sens.se...

Läs mer

SENS lämnar rapport för kvartal 3 2019.

13 november 2019, kl 08:00

Sustainable Energy Solution Sweden Holding AB (publ) (”SENS”) har idag publicerat sin rapport för kvartal 3....

Läs mer

SENSgruppen får förtroendet att utföra en energilösning med komplicerad borrning i centrala Stockholm åt BRF Jordgubben

11 november 2019, kl 08:00

SENS har av BRF Jordgubben, som omfattar en totalyta på 1913m2, fördelat på 23 lägenheter, fått uppdraget att utföra en energianläggning. En...

Läs mer

SENSgruppens tilldelningsbeslut för projekt på ca sju miljoner av Uppsalahem har nu vunnit laga kraft

8 november 2019, kl 13:00

Som tidigare meddelats har Uppsalahem vid en offentlig upphandling av energisystem till Blodstenvägen funnit att det mest konkurrenskraftiga...

Läs mer

SENS-gruppen tilldelas projekt på ca sju miljoner av Uppsalahem

21 oktober 2019, kl 16:00

Uppsalahem har vid en offentlig upphandling av energisystem till Blodstenvägen funnit att det mest konkurrenskraftiga anbudet kom från SENS....

Läs mer

SENS bygger en komplett geoenergianläggning med unik tekniklösning åt Elisby

11 oktober 2019, kl 12:52

SENS har fått förtroendet att bygga en komplett anläggning för energiåtervinning från COOPs färskvarulager i Västerås åt Elisby fastigheter....

Läs mer

SENS utökar serviceaffären och anställer ny servicechef

10 oktober 2019, kl 12:00

SENS har som tidigare meddelats inlett en fokuserad satsning på kärnverksamheten och eftermarknad. Som ett led i detta läggs nu ett starkt f...

Läs mer