Energilagring

Den snabbt ökande elektrifieringen av Sverige innebär stora tekniska utmaningar och mycket stora investeringsbehov

Sens utvecklar hållbara energiprojekt för

  • stora energikonsumenter som t.ex. kommuner och industrier
  • industriella och finansiella investerare i energimarknaden

Sens kombinerar kunskap om förnybar energiproduktion, energilagring och infrastrukturfinansiering för att

  • öka leveranssäkerhet, planerbarhet och flexibilitet i elsystemet och
  • optimera kapitalanvändning vid investeringar i elsystemet
Byggarbetare

SENS energilösningar

Pumpkraftverk i gruva

Energilagring och pumpkraftverk i gruva

Solkraftsparker

Solkraftsparker

Storskalig batterilagring

Storskalig batterilagring

   
SV Svensk flagga EN Engelsk flagga