Finansiell kalender

Bokslutskommuniké 2021, 2022-02-22

Årsstämma 2022, 2022-05-27

Q1, 2022-05-18

Q2, 2022-08-19

Q3, 2022-11-22

Bokslutskommuniké, 2023-02-21

   
SV Svensk flagga EN Engelsk flagga