SENS möjliggör omställningen till en fossilfri energiproduktion

Finansiell kalender

Delårsrapport januari-juni 2021, 20 augusti 2021

Delårsrapport januari-september 2021, 19 november 2021

Bokslutskommuniké 2021, 22 februari 2022

Årsstämma 2022, 27 maj 2022