Finansiell kalender

Bokslutskommuniké 2022, 2023-02-21

Årsstämma 2022, 2023-05-30

Q1, 2023-05-16

Q2, 2023-08-15

Q3, 2023-11-21

Bokslutskommuniké 2023, 2024-02-20

   
SV Svensk flagga EN Engelsk flagga