Finansiell kalender

Årsstämma, 2024 – 2024-06-25

Delårsrapport 1, 2024 – 2024-05-14

Årsredovisning 2023 – 2024-05-14

Halvårsrapport, 2024 – 2024-08-20

Delårsrapport 3, 2024 – 2024-11-19

Bokslutskommuniké, 2024 – 2025-02-18

 

   
SV Svensk flagga EN Engelsk flagga