SENS innovationer möjliggör omställningen till en fossilfri och ökande energiproduktion

Finansiell kalender

Kommande rapporter

Delårsrapport januari-juni 2021, 20 augusti 2021

Delårsrapport januari-september 2021, 19 november 2021

Bokslutskommuniké 2021, 22 februari 2022