SENS tillhandahåller klimatsmarta energilösningar och tjänster för fastighetsägare och energibolag.

Kallt Nät – värme och kyla på ett och samma nät

Med ett Kallt Nät från SENS får du ett ekonomiskt och miljövänligt alternativ till traditionell fjärrvärme. Genom att koppla ihop ett antal fastigheter med varandra, och med till exempel en ICA butik eller en datahall.

Minska behovet av tillförd energi

Den balanserade fastigheten™ från SENS är ett patenterat system för energilager som gör det enkelt, hållbart och lönsamt att återbruka energi. Överskottsvärme lagras på sommaren och används sedan för uppvärmning på vintern.

Låt SENS konsulter förbättra din energiaffär

När du anlitar SENS för stöd inom olika projekt får du en person med djup specialistkompetens inom energiområdet. Våra konsulter har utöver sin kunskap och erfarenhet även verktyg och nätverk för att lösa uppgifter på ett bästa sätt.

Energikomfort och Wessman – nu en del av SENS gruppen.

Aktuella nyheter

  • Sens kvartalsrapport för andra kvartalet 2019
    Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB:s kvartalsrapport för kvartal 2 2019 finns nu tillgänglig på Bolagets webbsida, www.sens.se En kort sammanfattning av kvartalsrapporten finns även tillgänglig som pressrelease. Read more »
  • SENS lämnar rapport för kvartal 2 2019.
    Sustainable Energy Solution Sweden Holding AB (”SENS”) har idag publicerat sin rapport för kvartal 2. Enligt plan har verksamheten fortsatt utvecklats och en mängd nya orders har inkommit under perioden. Det står klart att bolagets nya strategi och det förstärkta fokuset på sälj gett ett kraftfullt resultat. Under perioden har… Read more »
  • SENS tar hem order för uppgradering av geosystem till ett värde av 1,4 MSEK
    Sens Geoenergy storage AB, vilket är ett helägt dotterbolag till SENS (Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB) har idag tecknat avtal gällande en totalentreprenad för en värmelösning med BRF Ringduvan i Täby. I entreprenaden ingår en uppgradering av ett geoenergisystem där SENS kopplar ihop återvinning av frånluft med en befintlig… Read more »

Framtiden behöver hållbara energilösningar

Se intervju med vår VD, Jan Egenäs