SENS innovationer möjliggör omställningen mot en fossilfri och CO2-neutral energiförsörjning.

SENS tillhandahåller klimatsmarta energilösningar.

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ), SENS, utvecklar energisystem för en resurseffektiv energianvändning för industrier, fastighetsägare, energiproducenter och kommuner. Våra kunder ökar sin lönsamhet och minskar sin klimatpåverkan med hjälp av våra innovativa helhetslösningar. Vårt erbjudande innefattar såväl energilagring i borrhålslager, vattenkraft, reglering och produktion samt energieffektiv distribution och återvinning av energi. SENS lösningar möjliggör omställningen mot en fossilfri och CO2-neutral energiförsörjning både lokalt och nationellt, i såväl Norden som andra delar av världen. SENS är listat på NGM Nordic SME under kortnamnet SUST.

Elektriker lutar sig mot sin bil samtidigt som han tittar på sin laptop

Sustainable Energy Solutiuons Sweden Holding AB (“SENS”) tecknar avtal med Flexens OY om pumpkraftverk på Åland

7 juni 2021, kl 17:32

SENS fick genom samgåendet med Pumped Hydro Storage (”PHS”) bland annat tillgång till den portfölj av projekt som utvecklats av PHS. Ett av...

Läs mer

SENS offentliggör slutligt utfall i avseende på förvärvet av Pumped Hydro Storage

7 juni 2021, kl 17:21

Genom apportemissionen PHS kommer att bli ett eget affärsben inom SENS och fortsätta utveckla sin vattenkraftslösning för energilagring i gr...

Läs mer

Patentlösning från SENS effektiviserar storskalig energilagring

4 juni 2021, kl 07:30

När Pumped Hydro Storage går samman med SENS skapas synergieffekter gynnsamma för utvecklingen av storskalig el- och värmelagring. Med hjälp...

Läs mer

Låt SENS konsulter förbättra din energiaffär

När du anlitar SENS för stöd inom olika projekt får du en person med djup specialistkompetens inom energiområdet. Våra konsulter har utöver sin kunskap och erfarenhet även verktyg och nätverk för att lösa uppgifter på ett bästa sätt.