SENS tillhandahåller klimatsmarta energilösningar och tjänster för fastighetsägare och energibolag.

Kallt Nät – värme och kyla på ett och samma nät

Med ett Kallt Nät från SENS får du ett ekonomiskt och miljövänligt alternativ till traditionell fjärrvärme. Genom att koppla ihop ett antal fastigheter med varandra, och med till exempel en ICA butik eller en datahall.

Minska behovet av tillförd energi

Den balanserade fastigheten™ från SENS är ett patenterat system för energilager som gör det enkelt, hållbart och lönsamt att återbruka energi. Överskottsvärme lagras på sommaren och används sedan för uppvärmning på vintern.

Låt SENS konsulter förbättra din energiaffär

När du anlitar SENS för stöd inom olika projekt får du en person med djup specialistkompetens inom energiområdet. Våra konsulter har utöver sin kunskap och erfarenhet även verktyg och nätverk för att lösa uppgifter på ett bästa sätt.

Energikomfort och Wessman – nu en del av SENS gruppen.

Aktuella nyheter

  • Ny föreslagen styrelseledamot för SENS
    Sustainable Energy Solution Sweden Holding AB avser knyta en mycket kompetent ny person till styrelsen. Den 51 årige Civilingenjören Mathias Edstedt är föreslagen till den kommande Bolagstämman som ny styrelseledamot. Tidigare har Mathias bland annat arbetat som VD i Stockholm Gas AB och Brista Kraft AB likväl som investeringschef på… Read more »
  • SENS erhåller stort energiborrningsuppdrag på över 6 miljoner kronor åt Energy Machines Sweden AB
    Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (SENS) har via sitt dotterbolag Wessman Drilling Solution AB tecknat ett avtal med Energy Machines Sweden AB gällande energiborrningsuppdrag till ett värde om drygt 6,3 miljoner kronor. Energy Machines skall leverera en komplett installation av kyl- och värmepumpar om totalt 1,2 MW effekt. Uppdraget… Read more »
  • SENS inleder samarbete med energibolag
    Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (SENS) och Vattenfall AB har idag kommit överens om att inleda ett samarbete. Tillsammans kommer bolagen att utvärdera, produktifiera och utveckla energilösningar för nya områden. Redan idag finns ett antal konkreta projekt och företagen kommer i nästa steg att vidareutveckla samarbetet kring dessa. För… Read more »

Framtiden behöver hållbara energilösningar

Se intervju med vår VD, Jan Egenäs