SENS tillhandahåller klimatsmarta energilösningar och tjänster för fastighetsägare och energibolag.

Kallt Nät – värme och kyla på ett och samma nät

Med ett Kallt Nät från SENS får du ett ekonomiskt och miljövänligt alternativ till traditionell fjärrvärme. Genom att koppla ihop ett antal fastigheter med varandra, och med till exempel en ICA butik eller en datahall.

Minska behovet av tillförd energi

Den balanserade fastigheten™ från SENS är ett patenterat system för energilager som gör det enkelt, hållbart och lönsamt att återbruka energi. Överskottsvärme lagras på sommaren och används sedan för uppvärmning på vintern.

Låt SENS konsulter förbättra din energiaffär

När du anlitar SENS för stöd inom olika projekt får du en person med djup specialistkompetens inom energiområdet. Våra konsulter har utöver sin kunskap och erfarenhet även verktyg och nätverk för att lösa uppgifter på ett bästa sätt.

Energikomfort och Wessman – nu en del av SENS gruppen.

Aktuella nyheter

  • SENS tar hem order för uppgradering av geosystem till ett värde av 1,4 MSEK
    Sens Geoenergy storage AB, vilket är ett helägt dotterbolag till SENS (Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB) har idag tecknat avtal gällande en totalentreprenad för en värmelösning med BRF Ringduvan i Täby. I entreprenaden ingår en uppgradering av ett geoenergisystem där SENS kopplar ihop återvinning av frånluft med en befintlig… Read more »
  • SENS vinner offentlig upphandling till ett värde av drygt 1,5 MSEK för Uppsalahem
    Wessman Drilling Solution, vilket är ett helägt dotterbolag till SENS (Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB) har idag tecknat avtal gällande en totalentreprenad för värmelösning med Uppsalahem. I entreprenaden ingår en komplett installation av geoenergi baserad på värmepumpar om ca 100 kW värmeeffekt i kombination med 10 stycken 315 meter… Read more »
  • SENS tar hem order värd drygt 5 MSEK mitt i centrala Stockholm
    Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (SENS) har idag tecknat avtal gällande en totalentreprenad för värmelösning med BRF Karlsvik 41 mitt i centrala Stockholm. I entreprenaden ingår en komplett installation av geoenergi baserad på värmepumpar om ca 192 kW värmeeffekt i kombination med 8 stycken 450 meter djupa energibrunnar. Utöver… Read more »

Framtiden behöver hållbara energilösningar

Se intervju med vår VD, Jan Egenäs