SENS möjliggör omställningen till en fossilfri energiproduktion

SENS tillhandahåller klimatsmarta energilösningar.

Bolaget Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ), SENS, utvecklar projekt inom energisystem till attraktiva investeringsmöjligheter. Bolaget har nu ett tillväxtfokus inom storskalig hållbar energilagring och bygger projektportfölj av potentiella investeringar med fokus på lagring och energioptimering. Bolaget fortsätter samtidigt sin verksamhet med att bistå kunder, så som fastighetsägare och energibolag, att öka sin lönsamhet och minska sin negativa klimatpåverkan med hjälp av innovativa helhetslösningar.

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ), SENS, tillhandahåller lösningar som möjliggör omställningen mot en fossilfri och CO2 neutral energiförsörjning både lokalt och internationellt. SENS utvecklar, designar, bygger och säljer storskaliga energiprojekt genom att kombinera energi från sol- och vindkraft med nästa generations energilagringsteknologi, så som underjordisk pumplagring (UPHS) och batterisystem (BESS). Företaget är också aktivt inom teknikutveckling kopplad till förnybara energislag. Bolaget är listat på NGM Nordic SME under kortnamnet SUST.

Elektriker lutar sig mot sin bil samtidigt som han tittar på sin laptop

Nyheter

Den här veckan var en mycket spännande vecka för SENS

Vi initierade förstudiearbetet för Värmlandsbergsgruvan genom att gå öppna upp själva gruvan. Rejlers och UW-TECH AB var på plats och hjälpte oss med vattenprover och ROV-filmning. Även lokaltidningen i Filipstads kommun följde verksamheten på sajten,

Läs artikeln här

För Bolaget är detta ett mycket stort steg i vårt aktiva arbete att ta vårt PHS-projekt till nästa nivå och i detta även påvisa Bolagets möjligheter gällande konceptuella lösningar av långtidslagring av energi” säger Henrik Boman, VD för SENS.

Läs mer i pressmeddelandethär

Kallelse till extra bolagsstämma 14 oktober 2022

Aktieägarna i Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 14 oktober 2022 kl. 15:00 på Cardellgatan 1 i Stockholm med anledning av nytt personaloptionsprogram.

Läs mer

Another exciting project meeting

Another exciting project meeting done today with our project partner Veidekke regarding our intended energy cluster in the municipality of Filipstad as well as our developing energy storage project in an underground mine called Värmlandsbergsgruvan.

Read more about the underground mine storage project Read more about the energy cluster project in Filipstad Read more about our cooperation with Veidekke Meeting with Veidekke

Låt SENS konsulter förbättra din energiaffär

När du anlitar SENS för stöd inom olika projekt får du en person med djup specialistkompetens inom energiområdet. Våra konsulter har utöver sin kunskap och erfarenhet även verktyg och nätverk för att lösa uppgifter på ett bästa sätt.

   
SV Svensk flagga EN Engelsk flagga