SENS tillhandahåller klimatsmarta energilösningar och tjänster för fastighetsägare och energibolag.

Kallt Nät – värme och kyla på ett och samma nät

Med ett Kallt Nät från SENS får du ett ekonomiskt och miljövänligt alternativ till traditionell fjärrvärme. Genom att koppla ihop ett antal fastigheter med varandra, och med till exempel en ICA butik eller en datahall.

Minska behovet av tillförd energi

Den balanserade fastigheten™ från SENS är ett patenterat system för energilager som gör det enkelt, hållbart och lönsamt att återbruka energi. Överskottsvärme lagras på sommaren och används sedan för uppvärmning på vintern.

Låt SENS konsulter förbättra din energiaffär

När du anlitar SENS för stöd inom olika projekt får du en person med djup specialistkompetens inom energiområdet. Våra konsulter har utöver sin kunskap och erfarenhet även verktyg och nätverk för att lösa uppgifter på ett bästa sätt.

Wessman Drilling – nu en del av SENS gruppen.

Aktuella nyheter

  • SENS bygger innovativt energilager åt RA-Bygg
    Sustainable Energy Solution Sweden Holding AB (publ) (”SENS”) har fått en order att genomföra borrningen av ett innovativt större energilager från RA-Bygg. Lagret skall betjäna Norsvik, den anläggning som Stockholm Hamnar just nu uppför i Nynäshamn. Lagret kommer omfatta totalt 4 300 borrmeter, och den totala entreprenadsumman är ca 1,3 miljoner… Read more »
  • SENS lämnar rapport för kvartal 3 2019.
    Sustainable Energy Solution Sweden Holding AB (publ) (”SENS”) har idag publicerat sin rapport för kvartal 3. Under kvartalet fortsatte bolaget att utvecklas enligt plan, och koncernen har fått ett antal större projekt. Bland annat har SENS-koncernen fått förtroendet att i sitt samarbete med Vattenfall att uppföra ytterligare två hållbara energilösningar.… Read more »
  • SENS kvartalsrapport för tredje kvartalet 2019
    Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB:s kvartalsrapport för kvartal 3 2019 finns nu tillgänglig på Bolagets webbsida, www.sens.se En kort sammanfattning av kvartalsrapporten finns även tillgänglig som pressrelease. Read more »

Framtiden behöver hållbara energilösningar

Se intervju med vår VD, Jan Egenäs