SENS tillhandahåller klimatsmarta energilösningar och tjänster för fastighetsägare och energibolag.

Kallt Nät – värme och kyla på ett och samma nät

Med ett Kallt Nät från SENS får du ett ekonomiskt och miljövänligt alternativ till traditionell fjärrvärme. Genom att koppla ihop ett antal fastigheter med varandra, och med till exempel en ICA butik eller en datahall.

Minska behovet av tillförd energi

Den balanserade fastigheten™ från SENS är ett patenterat system för energilager som gör det enkelt, hållbart och lönsamt att återbruka energi. Överskottsvärme lagras på sommaren och används sedan för uppvärmning på vintern.

Låt SENS konsulter förbättra din energiaffär

När du anlitar SENS för stöd inom olika projekt får du en person med djup specialistkompetens inom energiområdet. Våra konsulter har utöver sin kunskap och erfarenhet även verktyg och nätverk för att lösa uppgifter på ett bästa sätt.

Energikomfort och Wessman – nu en del av SENS gruppen.

Aktuella nyheter

  • Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (”SENS”) avyttrar privatkundsverksamheten inom koncernen.
    Sedan det omvända förvärvet av IQS Energikomfort 2018 har SENS-gruppen arbetat med privatkunder i den förvärvade Energikomfortstrukturen. Verksamheten har varit fokuserad på bergvärme och luftvärme, samt i huvudsak varit lokaliserad till Energikomforts lokaler i Arninge. Det har även bedrivits en del affärer mot kommersiella kunder, såsom till exempel bostadsrättsföreningar under… Read more »
  • SENS får ytterligare uppdrag av Vattenfall att bygga geoenergianläggning till ett värde av 1,4 MSEK
    SENS-koncernen (Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB) har idag tecknat ytterligare ett avtal gällande en totalentreprenad för värmelösning med Vattenfall. I entreprenaden ingår en uppgradering av fastighetens befintliga bergvärmeanläggning där den färdiga installationen kommer att ha en total värmeeffekt om 240 kW. Vidare kompletteras anläggningen med sex stycken 330 meter… Read more »
  • SENS lämnar rapport för kvartal 2 2019.
    Sustainable Energy Solution Sweden Holding AB (”SENS”) har idag publicerat sin rapport för kvartal 2. Enligt plan har verksamheten fortsatt utvecklats och en mängd nya orders har inkommit under perioden. Det står klart att bolagets nya strategi och det förstärkta fokuset på sälj gett ett kraftfullt resultat. Under perioden har… Read more »

Framtiden behöver hållbara energilösningar

Se intervju med vår VD, Jan Egenäs