SENS tillhandahåller klimatsmarta energilösningar och tjänster för fastighetsägare och energibolag.

Kallt Nät – värme och kyla på ett och samma nät

Med ett Kallt Nät från SENS får du ett ekonomiskt och miljövänligt alternativ till traditionell fjärrvärme. Genom att koppla ihop ett antal fastigheter med varandra, och med till exempel en ICA butik eller en datahall.

Minska behovet av tillförd energi

Den balanserade fastigheten™ från SENS är ett patenterat system för energilager som gör det enkelt, hållbart och lönsamt att återbruka energi. Överskottsvärme lagras på sommaren och används sedan för uppvärmning på vintern.

Låt SENS konsulter förbättra din energiaffär

När du anlitar SENS för stöd inom olika projekt får du en person med djup specialistkompetens inom energiområdet. Våra konsulter har utöver sin kunskap och erfarenhet även verktyg och nätverk för att lösa uppgifter på ett bästa sätt.

Wessman Drilling – nu en del av SENS gruppen.

Aktuella nyheter

  • SENS publicerar informationsmemorandum i samband med företrädesemission
    Sustainable Energy Solution Sweden Holding AB (”Bolaget” eller ”SENS”) informerade via pressmeddelande den 26 augusti att bolaget genomför en företrädesemission. Informationsmemorandum för den pågående företrädesemissionen publiceras idag på SENS hemsida (www.sens.se) där man kan ladda ned och läsa det i sin helhet. Teckningstiden inleds idag, den 18 september 2020 och… Read more »
  • Kommuniké från Extra bolagstämma 11 september 2020
    Sustainable Energy Solution Sweden Holding AB (”Bolaget” eller ”SENS”) har avhållit extra bolagstämma i Stockholm den 11 september 2020 och stämman fattade bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till extra bolagsstämman samt fullständiga förlsag till beslut, som tidigare publicerats och finns… Read more »
  • Kallelse till extra bolagsstämma i Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ)
    Aktieägare i Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ) med org.nr 556530–5868 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 11 september 2020 kl. 13.00 i Meus Liberi Tripudium AB:s (”MLT”) lokaler på Cardellgatan 1, 1 trappa, Stockholm Anmälan Aktieägare som önskar deltaga i extra bolagsstämman skall vara införd som direktregistrerad… Read more »

Framtiden behöver hållbara energilösningar

Se intervju med vår VD, Jan Egenäs