SENS tillhandahåller klimatsmarta energilösningar och tjänster för fastighetsägare och energibolag.

Kallt Nät – värme och kyla på ett och samma nät

Med ett Kallt Nät från SENS får du ett ekonomiskt och miljövänligt alternativ till traditionell fjärrvärme. Genom att koppla ihop ett antal fastigheter med varandra, och med till exempel en ICA butik eller en datahall.

Minska behovet av tillförd energi

Den balanserade fastigheten™ från SENS är ett patenterat system för energilager som gör det enkelt, hållbart och lönsamt att återbruka energi. Överskottsvärme lagras på sommaren och används sedan för uppvärmning på vintern.

Låt SENS konsulter förbättra din energiaffär

När du anlitar SENS för stöd inom olika projekt får du en person med djup specialistkompetens inom energiområdet. Våra konsulter har utöver sin kunskap och erfarenhet även verktyg och nätverk för att lösa uppgifter på ett bästa sätt.

Energikomfort och Wessman – nu en del av SENS gruppen.

Aktuella nyheter

  • SENS tar hem order värd drygt 5 MSEK mitt i centrala Stockholm
    Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (SENS) har idag tecknat avtal gällande en totalentreprenad för värmelösning med BRF Karlsvik 41 mitt i centrala Stockholm. I entreprenaden ingår en komplett installation av geoenergi baserad på värmepumpar om ca 192 kW värmeeffekt i kombination med 8 stycken 450 meter djupa energibrunnar. Utöver… Read more »
  • Kommuniké från Årsstämma 10 maj, 2019
    Årsstämman i Sustainable Energy Solution Sweden Holding AB (SENS) i Stockholm den 10 maj, 2019 beslutade i enlighet med de förslag som kommunicerades i samband med Kallelsen. Nedan följer besluten i sammandrag. Beslut om fastställande av räkenskaper och vinstdisposition Stämman fastställde resultat-och balansräkningen och beslutade, i enlighet med styrelsens och… Read more »
  • Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ) Delårsrapport Q1 2019, 1 jan – 31 mars
    Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB:s delårsrapport för kvartal 1 år 2019 finns nu tillgänglig på Bolagets webbsida, www.sens.se. +------------------------+----------+----------+-----------+ |Sammandrag av koncernens|Kv 1, 2019|Kv 1, 2018|Helår, 2018| |resultatutveckling, Mkr | | | | +------------------------+----------+----------+-----------+ |Intäkter |25,1 |10,9 |42,4 | +------------------------+----------+----------+-----------+ |Rörelseresultat (EBIT) |-8,9 |0,2 |-22,7 | +----------------------- Read more »

Framtiden behöver hållbara energilösningar

Se intervju med vår VD, Jan Egenäs