Följ oss på LinkedIn för aktuella jobb och nyheter

Föregå med grönt exempel

Bli en del av lösningen tillsammans med SENS. Vi är alla medvetna om att vår generations största utmaning, är att hitta sätt att gå över till ett helt förnybart energisystem.

SENS har beslutat att vara en del av den lösningen genom att tillhandahålla långvariga energilagringslösningar, så att det kan skapas mer fossilfri energiproduktion till elnäten.

Vi driver på förändringen genom att utveckla projekt genom hela värdekedjan. Det inkluderar förvärv av projekträttigheter, finansiering, ingenjörskonst, upphandling, konstruktion och förvaltning av tillgångarna när produktionen är igång.

Om du vill lära dig mer om SENS oss vänligen kontakta oss här

Ett collage med tre naturbilder

Stockholm

Birger Jarlsgatan 58,
114 29 Stockholm

Om SENS

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ), SENS, tillhandahåller lösningar som möjliggör omställningen mot en fossilfri och CO2 neutral energiförsörjning både lokalt och internationellt. SENS utvecklar, designar, bygger och säljer storskaliga energiprojekt genom att kombinera energi från sol- och vindkraft med nästa generations energilagringsteknologi, så som underjordisk pumplagring (UPHS) och batterisystem (BESS). Företaget är också aktivt inom teknikutveckling kopplad till förnybara energislag. Bolaget är listat på NGM Nordic SME under kortnamnet SUST.

   
SV Svensk flagga EN Engelsk flagga