Ägare

10 största ägarna per 2022-06-30

Namn
Antal aktier
Procent av kapital
Stortorget assets AB
62 683 466
26,7%
Förenad Kraft Stockholm AB
40 104 212
17,1%
Jan & Inger Lundberg Info AB
6 854 808
2,9%
Ingemar Lennartsson
6 301 250
2,7%
JRS Asset Management AB Client Account
6 048 536
2,6%
Avanza Pension
5 622 590
2,4%
Tomlar AB
5 166 000
2,2%
Joakim Sundqvist
5 141 106
2,2%
LMK-bolagen & Stiftelse
5 000 000
2,1%
Nordnet Pensionsförsäkring
4 349 576
1,8%
Resterande 1700 aktieägare
87 880 113
37,4%
Summa
235 151 657
100,00%
   
SV Svensk flagga EN Engelsk flagga