Ägare

10 största ägarna per 2021-08-23

Namn
Antal aktier
Procent av kapital
INFINA Capital Advisors AB
59 921 803
28,8%
Förenad Kraft Stockholm AB
43 660 011
21%
Jan & Inger Lundberg Info AB
6 854 808
3,3%
Avanza Pension
6 719 178
3,2%
JRS Asset Management AB Client Account
6 048 536
2,9%
Joakim Sundqvist
5 141 106
2,5%
LMK-bolag & Stiftelse
5 000 000
2,4%
Tomlar AB
3 491 794
1,7%
Nordnet Pensionsförsäkring AB
3 136 392
1,5%
Kent Janér
2 455 133
1,2%
Övriga 1 600 aktieägare
65 983 683
38,86%
Summa
208 412 444
100,00%
   
SV Svensk flagga EN Engelsk flagga