Ägare

10 största ägarna per 2023-05-31 Källa: Euroclear

Namn
Antal aktier
Procent av kapital
STORTORGET ASSETS AB
66 080 516,00
28,1
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET AVANZA PENSION
7 996 467,00
3,4
BOMAN HENRIK HARALD OSCAR
6 928 058,00
2,95
JINFO AB
6 854 808,00
2,92
PERSSON RICKARD
6 635 485,00
2,82
JRS ASSET MANAGEMENT AB
6 048 536,00
2,57
SUNDQVIST PER JOAKIM
5 141 106,00
2,19
LENNARTSSON INGEMAR
4 658 896,00
1,98
TOMLAR AB
3 605 047,00
1,53
KORP PATRIK
3 000 000,00
1,28
Topp 10
116 948 919,00
49,7
Övriga 3 200 ägare
118 202 738,00
50,3
Summa
235 151 657,00
100
   
SV Svensk flagga EN Engelsk flagga