SENS innovationer möjliggör omställningen till en fossilfri och ökande energiproduktion

Ägare

10 största ägarna per 2021-08-23

Namn
Antal aktier
Procent av kapital
Mellansvensk Industrigrupp AB
59 921 803
28,75%
Otto Werneskog genom Förenad Kraft AB
43 660 011
20,95%
Försäkringsbolaget Avanza Pension AB
8 224 407
3,95%
Jan & Inger Lundberg Info AB
6 854 808
3,29%
JRS Asset Management AB Client Account
6 048 536
2,90%
Joakim Sundqvist
5 141 106
2,47%
Nordnet Pensionsförsäkring AB
3 570 461
1,14%
Tomlar AB
2 485 000
1,11%
Blue Marlin AB
2 455 133
1,05%
Jan Åman
2 432 700
0,91%
Övriga 2 350 aktieägare
2 432 700
38,86%
Summa
208 412 444
100,00%