SENS innovationer möjliggör omställningen till en fossilfri och ökande energiproduktion

Ägare

10 största ägarna per 2021-06-21

Notera att det finns pågående emissioner som fullt ut inte har registrerats vilka inte tagits med i sammanställningen.

Aktieägare
 
Andel
Mellansvensk Industrigrupp
9 389 675
19,05%
Försäkringsbolaget Avanza Pension
5 834 724
11,83%
JRS Asset Management Client Account
3 638 897
7,38%
Jan Thorburn
1 359 610
2,76%
Tony Chouha
890 000
1,81%
Tomlar AB
800 000
1,62%
Max Blomqvist
599 108
1,22%
Martin Sjöberg
500 000
0,95%
Nordnet Bank för kunders räkning
470 041
1,01%
Luciholding AB
430 653
0,87%
Övriga 1500 aktieägare
34 779 011
70,54%
Summa
49 302 044
100,00%