Ägare

10 största ägarna per 2023-03-31

Namn
Antal aktier
Procent av kapital
Stortorget assets AB
66 080 516,00
28,1
LENNARTSSON INGEMAR
8 824 323,00
3,8
JINFO AB
6 854 808,00
2,9
PERSSON RICKARD
6 416 025,00
2,7
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
6 220 185,00
2,6
JRS Asset Management AB
6 048 536,00
2,6
SUNDQVIST PER JOAKIM
5 141 106,00
2,2
SMED PATRIK
4 350 083,00
1,8
BOMAN HENRIK HARALD OSCAR
3 866 834,00
1,6
TOMLAR AB
3 605 047,00
1,5
Övriga 3 200 ägare
117 744 194,00
50,1
Summa
235 151 657,00
100
   
SV Svensk flagga EN Engelsk flagga