SENS möjliggör omställningen till en fossilfri energiproduktion

Ledning

Lisa Toll

Lise Toll, CEO

MSc Environmental Engineering, UU. Lise har många års erfarenhet från E.ON koncernen där hon har haft flera ledande roller både i Sverige och internationellt. Stora delen av tiden på E.ON har hon arbetet med utveckling av stora vindkraftsparker men hon har även haft andra roller inom koncernen, däribland underhållschef inom fjärrvärmeaffären. De senaste åren har hon varit medgrundare och VD för solcellsföretaget GoSol Energi AB.

Martin Sjöberg

Martin Sjöberg, Affärsutveckling och konsultverksamhet

MSc Industrial Engineering, LiU. Martin har mer än femton års erfarenhet från affärsutveckling och management consulting. Han har tidigare varit på bland annat Vattenfall, Skanska, McKinsey.

Rikard Tullberg

Rikard Tullberg, CFO

Mer än 10 års erfarenhet av affärsutveckling och finansiering av projekt inom förnyelsebar energi, inkluderande projektfinansiering och Investment Banking hos DNB, M & A Director på OX2 och CCO på CorPower Ocean.

MSc Industrial Engineering, Uppsala Universitet

BA in Business Administration