SENS innovationer möjliggör omställningen till en fossilfri och ökande energiproduktion

Ledning

calle-welenius

Calle Wellenius, Group CEO

IHM Business School. Calle kommer närmast från en befattning som Commercial Director på bemanning och rekryteringsföretaget Randstad. Randstad är världens näst största bemanningsföretag som finns representerade i över 40 länder. Han har stor erfarenhet av business-to-business försäljning inom framför allt industrin, både mot svenska och internationella storbolag.

Calle har stor erfarenhet av att bygga fungerande försäljningsteam i komplicerade miljöer där samtliga processerna är helt anpassade efter kundernas krav.

otto-werneskog

Otto Wernerskog, ledamot

Head PHS. MBA from SSE. Serieentreprenör med +10 års storskalig utveckling och realisering av vindkraft, totalt projektvärde på cirka 400 miljoner euro med slutkunder som Eolus Wind och IKEA.

Martin Sjöberg

Martin Sjöberg, Affärsutveckling och konsultverksamhet

MSc Industrial Engineering, LiU. Martin har mer än femton års erfarenhet från affärsutveckling och management consulting. Han har tidigare varit på bland annat Vattenfall, Skanska, McKinsey. Martin har en

Anna Weiner Jiffer

Anna Weiner Jiffer, CMO

+ 25 års erfarenhet av affärs- och marknadsutveckling. Investor Relations, kapitalanskaffning och bolagsstyrning inom detaljhandel, fastigheter, järnväg och medicinteknik.

Rikard Tullberg

Rikard Tullberg, CFO

Mer än 10 års erfarenhet av affärsutveckling och finansiering av projekt inom förnyelsebar energi, inkluderande projektfinansiering och Investment Banking hos DNB, M & A Director på OX2 och CCO på CorPower Ocean.

MSc Industrial Engineering, Uppsala Universitet

BA in Business Administration