Ledning

Martin Sjöberg

Martin Sjöberg, Affärsutveckling och konsultverksamhet

MSc Industrial Engineering, LiU. Martin har mer än femton års erfarenhet från affärsutveckling och management consulting. Han har tidigare varit på bland annat Vattenfall, Skanska, McKinsey.

Rikard Tullberg

Rikard Tullberg, CFO

Mer än 10 års erfarenhet av affärsutveckling och finansiering av projekt inom förnyelsebar energi, inkluderande projektfinansiering och Investment Banking hos DNB, M & A Director på OX2 och CCO på CorPower Ocean.

MSc Industrial Engineering, Uppsala Universitet

BA in Business Administration

   
SV Svensk flagga EN Engelsk flagga