Ledning

Martin Sjöberg

Henrik Boman, VD (CEO) och koncernchef

Jur.kand. LL.M Uppsala universitet. Henrik har lång erfarenhet från arbetsgivarsidan inom bl.a. Skogsindustrierna och Plåt- och Ventföretagen/Entreprenörföretagen inom Svenskt Näringsliv som Chefsjurist/Förhandlingschef samt sedan ett antal år egen juridisk verksamhet med fokus arbetsrätt, förhandling, entreprenadjuridik, management och styrelsearbete för start ups och SME.

Rikard Tullberg

Rikard Tullberg, CFO

Mer än 10 års erfarenhet av affärsutveckling och finansiering av projekt inom förnyelsebar energi, inkluderande projektfinansiering och Investment Banking hos DNB, M & A Director på OX2 och CCO på CorPower Ocean.

MSc Industrial Engineering, Uppsala Universitet

BA in Business Administration

   
SV Svensk flagga EN Engelsk flagga