Ledning

Martin Sjöberg

Henrik Boman, VD och koncernchef

Jur.kand. LL.M Uppsala universitet 1996. Henrik har lång erfarenhet från Svenskt Näringsliv som Chefsjurist/Förhandlingschef för Entreprenörföretagen, Skogsindustrierna m. fl., management/styrelsearbete för start ups och SME-företag samt har bedrivit egen juridisk verksamhet med fokus på arbetsrätt, förhandling och entreprenadjuridik.

Kontakt henrik.boman@sens.se | 070-224 63 61

Rikard Tullberg

Rikard Tullberg, CFO

Mer än 10 års erfarenhet av affärsutveckling och finansiering av projekt inom förnyelsebar energi, inkluderande projektfinansiering och Investment Banking hos DNB, M & A Director på OX2 och CCO på CorPower Ocean. MSc Industrial Engineering, Uppsala Universitet BA in Business Administration.

Kontakt rikard.tullberg@sens.se

   
SV Svensk flagga EN Engelsk flagga