SENS innovationer möjliggör omställningen till en fossilfri och ökande energiproduktion

SENS tillhandahåller klimatsmarta energilösningar.

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ), SENS, utvecklar energisystem för en resurseffektiv energianvändning för industrier, fastighetsägare, energiproducenter och kommuner. Våra kunder ökar sin lönsamhet och minskar sin klimatpåverkan med hjälp av våra innovativa helhetslösningar. Vårt erbjudande innefattar såväl energilagring i borrhålslager, vattenkraft, reglering och produktion samt energieffektiv distribution och återvinning av energi. SENS lösningar möjliggör omställningen mot en fossilfri och CO2-neutral energiförsörjning både lokalt och nationellt, i såväl Norden som andra delar av världen. SENS är listat på NGM Nordic SME under kortnamnet SUST.

Elektriker lutar sig mot sin bil samtidigt som han tittar på sin laptop

SENS inleder samarbete med energibolag i Estland

20 juli 2021, kl 14:26

SENS har tillsammans med energibolaget Eesti Energia, som är helägt av Estniska staten, ingått ett samarbete för utveckling av pumpkraft i E...

Läs mer

SENS inleder samarbete i Tjeckien

8 juli 2021, kl 12:46

Pumped Hydro Storage, som numera är en del av SENS-gruppen, har träffat en överenskommelse med det statligt ägda gruvbolaget DIAMO i Tjeckie...

Läs mer

Beslut om tilldelning i riktad nyemission av aktier

24 juni 2021, kl 14:56

Styrelsen i Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ) (”SENS” eller ”Bolaget”) beslutade, att i enlighet med stämmans beslut av...

Läs mer

Aktuellt

Läs om de senaste nyheterna

SENS inleder samarbete med energibolag i Estland

20 juli 2021

SENS har tillsammans med det statliga estniska energibolaget Eesti Energia, ingått ett samarbete om att utvärdera möjligheterna för att bygga pumpkraftverk i underjordiska gruvor i Estland.

Läs mer

SENS inleder samarbete i Tjeckien

8 juli 2021

Pumped Hydro Storage, som numera är en del av SENS-gruppen, har träffat en överenskommelse med det statligt ägda gruvbolaget DIAMO i Tjeckien om att utveckla pumpkraft i en av deras gruvor.

Läs mer

Innovationer som leder vägen mot ett fossilfritt samhälle

24 juni 2021

För att uppnå ett fossilfritt samhälle behöver vi bli bättre på att tillvara på överbliven energi. Klicka på länken nedan för att läsa hela artikeln i Svenska Dagbladet.

Läs mer

Låt SENS konsulter förbättra din energiaffär

När du anlitar SENS för stöd inom olika projekt får du en person med djup specialistkompetens inom energiområdet. Våra konsulter har utöver sin kunskap och erfarenhet även verktyg och nätverk för att lösa uppgifter på ett bästa sätt.