Högtemperaturlager

SENS möjliggör för energibolag att ersätta dyr, fossil spetsvärme som används under vintern med lagrad värme från sommarens överkapacitet genom att lagra överskottsenergi i berget.

Kvinna springer över ett fält med sin hund i en solnedgång

Med en patenterad borrhålsdesign och styrning minimeras förluster i lagret och ROI ökar. SENS har personal som kan fjärrvärme/fjärrkyla och geoenergi. Vi gör alla relevanta geologiska och hydrologiska undersökningar för en optimal design. Vi använder kommersiellt tillgänglig teknik, med förbättrade materialegenskaper.

- Konsulttjänster inom högtemperaturlager åt Fortum Oslo baserat på vårt patent och våra verktyg.

- Projektutveckling av högtemperaturlager där SENS avtalar om att ta emot och leverera energi till ett fjärrvärmebolag och designar, bygger, finansierar och driftar ett energilager.

Våra kunder

   
SV Svensk flagga EN Engelsk flagga