Energikonsulter & Data-analys

SENS hjälper energi- och fastighetsbolag att stärka sin marknadsposition och öka sina intäkter genom att erbjuda tekniska energikonsulttjänster.

Elektrisk tekniker på sin laptop

SENS hjälper energi- och fastighetsbolag att stärka sin marknadsposition och öka sina intäkter genom att erbjuda tekniska energikonsulttjänster. Vi utreder, utvecklar och stöttar kunden i olika frågeställningar inom energi där affärsnytta och hållbarhet alltid är med i beräkningen. Vi utvecklar också verktyg och programvaror för att effektivisera våra interna processer samt för att licensiera till våra kunder.

Mätinstrument för el

Mätdatahantering

 • Datastrategi
 • Datavalidering
 • Dataanalys
 • Visualisering
Byggnader ovanifrån

Effektrevidering

 • Mätdataanalys
 • Volymanalys
 • Kapacitetsanalys
 • Kundbudget & kundbrev
 • Intäktsbudget
Två män sitter i möte

Prismodeller

 • Intäktsmodellering
 • Affärsanalys
 • Konkurrensanalys
 • Kundkonsekvensanalys
 • Kundkommunikation
Solarpaneler som leder upp till ett vindkraftverk

Alternativkostnadskalkyler

 • Jämför fjärrvärme/-kyla med alternativa lösningar
 • Objektiva och trovärdiga jämförelser
 • Analysverktyg för licensiering
 • Stöd i Prisdialogen

Våra kunder

   
SV Svensk flagga EN Engelsk flagga