Därför är energilagringslösningar ett måste

2 april 2024

Energisektorn står inför omvälvande tider. Elektrifieringen av varor och tjänster driver upp efterfrågan på stabil och tillförlitlig energi. Detta gör att Sverige ställs inför en utmaning: att upprätthålla och utveckla landets energiförsörjning.

En gruva

I takt med Sveriges intåg i Nato ökar fokus på nationell säkerhet, varav en stabil energiförsörjning är en grundläggande komponent. Historiskt sett har Sverige haft fri tillgång på energi, men med en växande marknad för elektrifierade varor och tjänster ökar också sårbarheten. Detta är något som energilagringsföretaget SENS har identifierat och arbetar med för att stärka landets energitillgång genom bolagets treenighet: sol- och batteriparker samt energilagring i uttjänta gruvor.

– Med en svajig elmarknad och en ständigt ökande konsumtion, blir energilagring allt viktigare. Som ett land med ambitiösa klimatmål och nu med utökade säkerhetsåtaganden måste vi se energiförsörjningen som en strategisk resurs, egentligen oavsett inträdde i Nato eller ej, säger SENS vd, Henrik Boman.

Läs mer om SENS energilösningar här.

Självförsörjande system

SENS, eller Sustainable Energy Solutions Sweden som förkortningen står för, utvecklar, designar, bygger och säljer storskaliga energiprojekt. Detta genom att kombinera energi från sol- och vindkraft med nästa generations energilagringsteknologi, såsom underjordisk pumplagring och batterisystem. Dessa lagringslösningar, i synnerhet gruvor och batterier, är inte bara komplement till det befintliga energinätet, utan utgör ett viktigt säkerhetsnät, särskilt under tider av ofred eller energisårbarhet – så kallad ödrift.

– Att tänka på energiförsörjning i termer av ödrift innebär att varje område har en plan för självförsörjning, förklarar Henrik Boman och fortsätter:

– Det är kärnan i vårt engagemang för energisäkerhet – att skapa system som är robusta nog att stå på egna ben när situationen kräver det och inom mer lokala system vid behov.

Efterlyser stöd från regeringen

SENS står redo att ta itu med energiutmaningarna, men de efterlyser även en starkare samverkan från regeringen. Henrik Boman menar att behovet av regulatoriska förändringar från regering och myndigheter är nödvändiga för att främja utvecklingen av energilagring.

– Vi behöver ökad tillgänglighet och förutsägbarhet i tillståndsprocesserna, samt en snabbare hantering från myndigheternas sida. Att skrota det nuvarande kösystemet och betrakta energiprojekt som riksintressen skulle vara stora steg framåt för att komma förbi nuvarande hinder orsakade av undermåliga nät och långa handläggningstider, säger han.

Det är tydligt att SENS har både visionen och kapaciteten att leda omställningen mot mer hållbara energisystem. De har redan etablerat sig som en ledande aktör inom den gröna omställningen och har en betydande närvaro på energimarknaden i Europa. Trots vägbulor i form av byråkratiska processer ser han ljust på framtiden.

– Vi ser en framtid där energilagring inte bara är ett komplement till energinätet, utan en nödvändighet. Att förlita sig på förnybar energi utan robusta lagringslösningar är som att bygga ett hus utan grund. Möjligheterna finns där, och med rätt stöd kan vi skapa ett energisystem som är både hållbart och säkert, avslutar Henrik Boman.

Om SENS:

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB, SENS, erbjuder lösningar som möjliggör omställningen mot en fossilfri och CO2-neutral energiförsörjning både lokalt och internationellt. SENS utvecklar, designar, bygger och säljer storskaliga energiprojekt genom att kombinera nästa generations energilagringsteknologier: underjordisk pumplagring (UPHS) och batterisystem (BESS) med energi från sol- och vindkraft.

Läs mer om SENS här

   
SV Svensk flagga EN Engelsk flagga