Fastighetsnära Energisystem

SENS designar och utvecklar energisystem som levererar värme och kyla åt fastighetsägare, fastighetsutvecklare och energibolag.

En flicka beundrar några solpaneler

SENS produkter utgår från fasighetens eller fastigheternas förutsättningar, där SENS ser till att tillvarata samtliga komponenter i energisystemet för att på så sätt minimera andelen tillförd energi till fastigheten.

Produkten baseras på ofta på geoenergilager där överskottsenergin från fastigheten lagras i marken och användas när behovet uppstår. På det här sättet kan man återanvända redan köpt energi.

Systemen är tillämpliga på enskilda fastigheter men skapar ytterligare mervärde om ett kluster av fastigheter kopplas samman och samverkar i ett sammansatt system.

För att lösa det kan SENS bli värme- och kylaleverantör i områden där flera fastighetsägare eller andra intressenter samverkar i ett sammansatt system.

Resultatet av SENS energisystem blir ett avsevärt minskat behov av tillskjuten energi, vilket resulterar i minskade kostnader och ökat driftnetto för fastighetsägaren.

Våra kunder

   
SV Svensk flagga EN Engelsk flagga