Solkraft

Framtidens elsystem

SENS projekterar och utvecklar storskalig solkraft för framtidens elsystem, fristående såväl som i kombination med energilagring. Vi arbetar i hela värdekedjan från projektering och beräkningar, till finansiering och projektledning. Vår expertis finns främst inom etablering av parker och industriella hustak, där vi hjälper våra kunder att minska sina klimatavtryck genom att använda sig av egen, hållbar energiproduktion. Vi utvecklar även fristående parker som arbetar direkt mot elmarknaden.

Stora solcellspaneler i solen

Genom att kombinera solkraften med energilagring kan vi optimera intäkterna från solkraftsproduktionen även i framtidens elsystem, där väderförhållandena får en allt större inverkan på prisbilden. Dessa lager kan även användas för att agera på frekvensmarknaden, och på så sätt förbättra avkastningen i projekten. Detta är en krånglig och nischad marknad, men vi på SENS älskar frekvens!

Då lagren anläggs innanför nätanslutningen, tillsammans med solpanelerna, kan dessa även användas för att skapa ett lokalt elsystem som är mer bättre skyddat mot strömavbrott. Detta kan vara vitalt för processer som är känsliga för störningar i produktion och elleverans. Vi på SENS hjälper er att utveckla en lösning för ett mer hållbart och leveranssäkert elsystem.

En person installerar solceller på ett tak
Mätinstrument för el

Befintlig solkraftsägare? Kolla hit!

Äger du redan en solpark och vill utöka dina intäktsmöjligheter? En solkraftspark i Sverige har uppemot 15% kapacitetsfaktor. Det betyder att 85% av den energi som skulle kunna skickas på nätet inte nyttjas. Detta är kapacitet man betalar för i nätavgift, men som inte genererar något värde för ägarna.Genom att installera ett batteri bakom er nätanslutning som driftas på frekvensmarknaden när produktionen är lägre, och därmed generera goda intäkter till parkägaren. Utan att betala mer för nätanslutningen!

Vi på SENS projekterar, installerar och driftar batteriet tillsammans med våra partners, så att era affärer kan optimeras med minimalt arbete från er.

Läs mer om detta här

SENS hjälper er att utveckla en lösning för ett mer hållbart och leveranssäkert elsystem. Kontakta oss så berättar vi mer!

   
SV Svensk flagga EN Engelsk flagga