Batteriprojekt

Batteriparker - ett måste för den gröna omställningen

SENS utvecklar storskaliga batteriparker och batteriparker spelar en avgörande roll i den gröna omställningen av energisystemet. Vi hittar sätt att minska beroendet av fossila bränslen och möjliggör övergången till förnybara energikällor. Batteriparkerna bidrar till att lösa utmaningarna.

Batteriparker bidrar till att lösa flera utmaningar i energisystemet genom att bland annat lagra överskott av förnybar energi när produktionen är hög och släppa den till elnätet när den behövs som mest, vilket skapar en jämn, robust och planerbar elförsörjning. Denna flexibilitet gör det möjligt att integrera mer grön el i energisystemet och accelerera övergången till förnybara energikällor som sol, vind och underjordisk pumpkraft. Batteriparkerna är därmed en viktig faktor för att möjliggöra en grön och hållbar utveckling.

Kontakta oss för att ta reda på hur vi kan hjälpa dig!

Stora batterier i solnedgång

I ett elsystem med en allt större andel produktion från väderberoende källor kommer behovet av stabiliserande och flexibel el öka drastiskt. För att motverka de snabba förändringarna som kan ske då vädret plötsligt förändras, ser vi hur lagring kommer kunna bidra med att både kapa produktionstoppar, bidra med el när produktionen är låg samt snabbt förändra sitt avtryck i elnätet beroende på systemets behov.

Batterier har de senaste åren fått en ökad plats i elsystemet tack vare på deras unika förmåga att på millisekundnivå kunna styra sin förbrukning. De kan även användas för att exempelvis flytta produktionen från enskilda solparker och liknande. På så sätt kan man optimera intäkterna och sälja elen när den ger bäst avkastning.

Solpaneler på ett tak i solen
Mätinstrument för el

De senaste åren har intäktsmöjligheterna på frekvensmarknaden ökat stort, där vi bara under 2021 såg en genomsnittlig ökning i ersättning med 175% per MW på marknaden FCR-D. Om du vill veta mer vad detta skulle innebära i konkreta siffror - kontakta oss!

Byggnader ovanifrån

Batterier kan även installeras bakom en befintlig anslutningspunkt i elnätet som exempelvis en produktionsanläggning, som exempelvis en sol- eller vindpark. Elproduktionen i en sol- eller vindpark är inte konstant, utan varierar med solen/vinden. Ett batterilager har därmed potential att kunna användas för att mata ut effekt när produktionen i anläggningen är lägre. Därmed har ett batterilager potential att kunna användas utan att toppeffekten för utmatning ändras.

Är du markägare och vill vara med och bidra till framtidens elsystem, genom att arrendera mark till batterilager? Hör av dig till oss!

   
SV Svensk flagga EN Engelsk flagga