Batteriprojekt

Batteriparker

SENS utvecklar storskaliga batteriparker, både bakom mätaren tillsammans med förnybar energiproduktion men även som fristående resurser för att användas till frekvensreglering och nätstabilitet. Vi hjälper även dig som själv funderar på att installera batterier, antingen som projektutvecklare eller med punktinriktad expertkunskap.

Kontakta oss för att ta reda på hur vi kan hjälpa dig!

Gruva

I ett elsystem med en allt större andel produktion från väderberoende källor kommer behovet av stabiliserande och flexibel el öka drastiskt. För att motverka de snabba förändringarna som kan ske då vädret plötsligt förändras, ser vi hur lagring kommer kunna bidra med att både kapa produktionstoppar, bidra med el när produktionen är låg samt snabbt förändra sitt avtryck i elnätet beroende på systemets behov.

Batterier har de senaste åren fått en ökad plats i elsystemet tack vare på deras unika förmåga att på millisekundnivå kunna styra sin förbrukning. De kan även användas för att exempelvis flytta produktionen från enskilda solparker och liknande. På så sätt kan man optimera intäkterna och sälja elen när den ger bäst avkastning.

Flera vindkraftverk på en åker.
Mätinstrument för el

De senaste åren har intäktsmöjligheterna på frekvensmarknaden ökat stort, där vi bara under 2021 såg en genomsnittlig ökning i ersättning med 175% per MW på marknaden FCR-D. Om du vill veta mer vad detta skulle innebära i konkreta siffror – kontakta oss!

Byggnader ovanifrån

Batterierna kan även sättas bakom befintlig anslutningspunkt på elnätet i exempelvis en park för förnybar energi. På så sätt kan det användas för frekvensreglering då produktionen i parken är lägre. Därmed behöver nätavtalet ökas, utan befintlig effektnivå kan ligga kvar, vilket kortar och ledtiderna rejält samtidigt som det förbättrar affären. I en normal landbaserad vindpark skulle ett batteri på 15% av maxeffekten kunna användas på frekvensmarknaden nästan 90% av tiden.

Är du markägare och vill vara med och bidra till framtidens elsystem, genom att arrendera mark till batterilager? Hör av dig till oss!

   
SV Svensk flagga EN Engelsk flagga