Underjordiskt pumpkraftverk

EU Life logo
Energimyndigheten

Vision

Världens mest hållbara energilagring som möjliggör en fossilfri generation

Lång erfarenhet

Pumped Hydro's grundare och team har en lång erfarenhet av förnybar energi och projektering

Framtiden i fokus

Vi är ett växande företag med medarbetare som alla brinner för att möjliggöra energiomställningen och en hållbar framtid

95%

av energilagring är pumpkraft

75%

verkningsgrad

60

års livslängd

Lägst lagrings-kostnad

Låg miljöpåverkan

Storskalig långtidsenergilagring

Med vår egen lösning för pumpkraft i gruvor möjliggör vi storskalig långtidsenergilagring på ett kostnadseffektivt och mycket hållbart sätt. Genom vår unika position som utvecklare av lagring på kortare tidshorisonter (via batterier) och även längre sådana (via UPHS) har vi möjlighet att hitta de bästa lösningarna och affärerna för dagens och framtidens elsystem.

Gruva

SENS är genom PHS en del av NewSETS - Nya lagringslösningar för en hållbar energiomställning

Med skarpt fokus på lagring av energi, kombinerar NewSets projekt demonstrationer, förstudier, marknads- och systemanalyser med vass kommunikation och räckvidd. Målet är att göra genomförandet av projekt smidigare och för att lyfta fram insatser som görs för att minska klimatförändringarna.

Projektet omfattar demonstration av underjordiska pumpkraftverk och förstudier om säsongslagring av värme, tillsammans med omfattande studier av lagringslösningarnas effekt på energisystemet. Bakom NewSets står ett konsortium som leds av Flexens, och stöds av ERA-Net SES MiCall19-ramverket.

Läs mer om projektet
Gruva

Lagringsteknologier

Med en växande andel väderberoende elproduktion ökar prisvolatiliteten på elmarknaden samtidigt som det finns ett växande behov av frekvensreglering i elnätet.

Konkurrenskraftig energilagring ska vara billig, ha hög verkningsgrad samt kunna svara snabbt på förändringar i elnätet. Den ska även ha lång livscykel, låg miljöpåverkan, och en lång urladdningstid. Den enda befintliga teknologi som möter dessa krav är pumpkraft i gruvor, vilket Pumped Hydro är ensamma om att erbjuda.

Vår lösning

Pumped Hydro Storage’s lösning grundar sig på en förståelse för elmarknaden och framtida intäktsströmmar för pumpkraftverk. Vi har omsatt denna i en mjukvara för att simulera intäktsströmmar från elhandel och balanseringstjänster för elnätet. Kunskapen använder vi för att designa och optimera anläggningar. Dessa anpassas enkelt efter lokala marknads- och driftförutsättningar.

Varje anläggning har ett unikt och anpassat körschema. Denna maximerar utnyttjandet av energilagret till fördel för dess ägare. Teknologin i sig är beprövad och består av pumpar, generatorer samt turbiner i ett synkroniserat system. Med hjälp av denna flyttas vatten i ett slutet system genom korrosionsbeständiga rör mellan en övre och en lägre reservoar. Genom att reservoarerna anläggs i underjordsgruvor blir kostnaden för dessa låga och miljöpåverkan minimal.

   
SV Svensk flagga EN Engelsk flagga