Underjordiskt pumpkraftverk

Vision

Världens mest hållbara energilagring som möjliggör en fossilfri generation

Lång erfarenhet

SENS's grundare och team har en lång erfarenhet av förnybar energi och projektering

Framtiden i fokus

Vi är ett växande företag med medarbetare som alla brinner för att möjliggöra energiomställningen och en hållbar framtid

95%

av energilagring är pumpkraft

75%

verkningsgrad

60

års livslängd

Lägst lagrings-kostnad

Låg miljöpåverkan

Storskalig långtidsenergilagring

Tekniken fungerar genom att vatten forslas genom korrosionsbeständiga rör mellan en övre och en lägre reservoar.

Genom att reservoarerna anläggs i underjordsgruvor blir kostnaderna låga och miljöpåverkan minimal. Vi använder tekniken och vår förståelse för elmarknaden, till att designa och optimera anläggningar som anpassas efter lokala marknads- och driftförutsättningar. I den takt som elektrifieringen rör sig så kommer elproduktionen att behöva dubbleras inom 10-15 år. Med vår portfölj av energilösningar kan vi minska effektproblematiken och förse konsumenter med el oberoende om solen lyser och vinden blåser. Effektiv energilagring är helt enkelt en grundläggande faktor för att driva den gröna omställningen framåt.

Gruva med mycket vatten

Lagringsteknologier

Med en växande andel väderberoende elproduktion ökar prisvolatiliteten på elmarknaden samtidigt som det finns ett växande behov av frekvensreglering i elnätet.

Konkurrenskraftig energilagring ska vara billig, ha hög verkningsgrad samt kunna svara snabbt på förändringar i elnätet. Den ska även ha lång livscykel, låg miljöpåverkan, och en lång urladdningstid. Den enda befintliga teknologi som möter dessa krav är pumpkraft i gruvor, vilket SENS är ensamma om att erbjuda.

Stora batterier i solnedgång

Vår lösning

SENS’s lösning grundar sig på en förståelse för elmarknaden och framtida intäktsströmmar för pumpkraftverk. Vi har omsatt denna i en mjukvara för att simulera intäktsströmmar från elhandel och balanseringstjänster för elnätet. Kunskapen använder vi för att designa och optimera anläggningar. Dessa anpassas enkelt efter lokala marknads- och driftförutsättningar.

Varje anläggning har ett unikt och anpassat körschema. Denna maximerar utnyttjandet av energilagret till fördel för dess ägare. Teknologin i sig är beprövad och består av pumpar, generatorer samt turbiner i ett synkroniserat system. Med hjälp av denna flyttas vatten i ett slutet system genom korrosionsbeständiga rör mellan en övre och en lägre reservoar. Genom att reservoarerna anläggs i underjordsgruvor blir kostnaden för dessa låga och miljöpåverkan minimal.

Illustartion av pumpvattenkraft

SENS hjälper er att utveckla en lösning för ett mer hållbart och leveranssäkert elsystem. Kontakta oss så berättar vi mer!

   
SV Svensk flagga EN Engelsk flagga