Innovativ pumpkraft kan hålla nere skenande kostnader för frekvensreglering

22 mars 2022

Pumped hydropower
The need for large scale, long duration storage will increase as more renewable energy i installed. By constructing pumped hydropower underground in mines, SENS aims to create a cost efficient storage system with minimized environmental impact.

Samhällets kostnader för att hålla en jämn frekvens i elnätet ökar dramatiskt. Bara under 2021 steg utgifterna på området med över 1,7 miljarder kronor. Det än mer än en fördubbling jämfört med 2020.

– Vi ser ett kraftigt ökat behov av lösningar för energilagring för att möta problemet, säger Mikael Bergmark, projektledare på SENS.

För att upprätthålla ett leveranssäkert elsystem behöver konsumtion och produktion alltid matcha. Detta görs genom så kallad frekvensreglering, där producenter och konsumenter får betalt för att öka eller minska sin inmatning och uttag av el efter nätets behov. Enligt siffror som nyligen publicerats av Svenska kraftnät, steg kostnaderna för att hålla frekvensen i elnätet stabil förra året med mer än 110 procent. Detta innebär en ökning med 1,7 miljarder kronor jämfört med året dessförinnan. I samband med att andelen förnybar, icke planerbar energiproduktion växer, förväntas kostnaderna för att upprätthålla en normal frekvens i nätet att stiga. Men förra årets dramatiska ökning överraskade även experter inom branschen. Även Svenska kraftnät själva 2020 publicerade i sin kortsiktiga marknadsanalys att denna ökning förväntades vara drygt 300 miljoner, med andra ord blev ökningen nästan 500 procent högre än förväntat.

– Det är känt att kostnaderna för stödtjänster och frekvensreglering kommer att stiga i takt med att fossila, planerbara energislag minskar till fördel för mer vind- och solel. Det är naturligt. Väderberoende produktion är svårare att matcha med konsumtionen, där produktionen kan bli både något lägre och högre än förväntat, vilket påverkar frekvensen. Men att kostnaderna nu ökar med långt över 100 procent inom loppet av bara ett år var mycket mer än väntat. I slutändan är det en kostnad som vi elkonsumenter måste stå för, säger Mikael Bergmark, projektledare på SENS.

Historiskt och förväntad kostnadsutveckling för stödtjänster för åren 2014–2025. Källa: Svenska kraftnät.
Historiskt och förväntad kostnadsutveckling för stödtjänster för åren 2014–2025. Källa: Svenska kraftnät.

Pumpkraft en viktig del av mixen

SENS utvecklar, via sitt affärsben Pumped Hydro Storage, nya lösningar för pumpvattenkraft. Tekniken i sig är ett väl beprövat sätt att lagra energi, där vatten cirkulerar mellan två reservoarer på olika höjder och energi lagras i lägesenergi. De vattenreservoarer som krävs för att tekniken ska vara effektiv har dock ofta lett till stora ingrepp i landskapet och påverkan på lokala ekosystem. Genom att använda sig av nedlagda gruvor kommer SENS runt den problematiken. Därmed spås nu pumpkraft bli en viktig pusselbit i en mer diversifierad energimix.

– Vind och sol är de absolut billigaste sätten vi har att producera el på. Om vi kan skapa fungerande marknad som möjliggör för investeringar i energilager kommer vi kunna minska problematiken med dess naturliga produktionsvolatilitet och samtidigt upprätthålla ett stabilt och prismässigt konkurrenskraftigt elsystem, fortsätter Mikael Bergmark.

Energilagring minskar kostnader

Stödtjänster och frekvensreglering upphandlas på olika marknader beroende på behovet i kraftnätet. Syftet med dessa tjänster kan vara att öka frekvensen, men också att minska den. De skenande kostnaderna för de här tjänsterna visar att behovet för mer stabila marknader på området är stort. Vad som styr priset på frekvensreglering är relativt komplext, men generellt leder höga elpriser till höga priser på frekvensreglering. Att priset ökat så kraftigt under just 2021 beror enligt Mikael Bergmark därför delvis på höga elpriser generellt, men också på sämre hydrologiska förutsättningar som har gjort att vattenkraften blivit dyrare än normalt, vilket gör att den även blir dyrare som reglerkraft.

– Det krävs nya lösningar som kan bidra med frekvensreglering. Vi kommer därför behöva många olika tekniker som hjälps åt för att få detta att funka. Dessutom behöver vi lösningar som hjälper till att hålla priserna på elmarknaden lägre och mer stabila när vi har en allt större andel väderberoende elproduktion. En sådan lösning är energilagring, som också har goda förutsättningar att bidra till en stabilare elförsörjning generellt. Det handlar inte bara om frekvensreglering, utan elmarknaden överlag, säger Mikael Bergmark.

Vill du lära dig mer om frekvensreglering och varför det behövs för att hålla nätet stabilt, kan du läsa mer om detta i nedan länkad artikel.

Relaterade länkar

Mer information om SENS lösning Pumped Hydro Storage

Besök gärna SENS på LinkedIn

   
SV Svensk flagga EN Engelsk flagga