"Att skylla på marknaden är High Chaparall"

28 februari 2024

Det är brådskande behov av förändring när det kommer till den gröna omställningen, inte minst inom energilagring. Trots framsteg finns det hinder som gör det svårt för företag att nå sina mål.

Porträtt på en man med glasögon

– Vi ser ett akut behov av förbättringar i den svenska infrastrukturen för förnybar energi.

Orden kommer från SENS vd, Henrik Boman. Enligt honom är den nuvarande situationen för infrastrukturen för förnybar energi under all kritik. Bristen på snabba och effektiva tillståndsprövningar för energilagringsprojekt hindrar branschen från att möta den växande efterfrågan på förnybar energi.

– Tillståndshanteringen måste omprövas i grunden. Det nuvarande systemet är inte anpassat för den hastighet som krävs för att nå våra klimatmål. Det är hög tid att överväga betydande reformer för att främja en mer hållbar energiomställning, säger Henrik Boman.

Kräver stöd

Han påpekar dessutom att det råder oklarheter kring kostnader och pristillämpningar för anslutning till elnätet, vilket förhindrar effektiv planering och genomförande av projekt för privata bolag. – Vi har många projekt, men det kräver också att vi får ett stöd från inte bara nätägarna- utan även statsmakterna. Då menar jag inte ekonomiskt, utan genom regelhantering som är förutsägbar, säger Henrik Boman och fortsätter: – Att skylla på marknaden är High Chaparall. Det är ett enkelt sätt att köra huvudet i sanden.

Åtgärder efterfrågas

SENS har framgångsrikt befäst sin position som en ledande aktör inom den gröna omställningen. Genom att rikta in sig på tre avgörande områden inom energisektorn – solparker, batterilagring och gruvlagring – har företaget visat sig vara banbrytande inom branschen genom att effektivt sammanfoga dessa tre komponenter. Men utan draghjälp från staten och andra aktörer blir det svårt att påskynda övergången till förnybar energi.

– Vi ser inte tillräckligt med konkreta åtgärder från regeringen som faktiskt främjar en grönare omställning, påpekar han.

– Det behövs mer än bara ord för att driva på den förändring vi behöver se. Vi efterfrågar en förståelse och en prioritet för den här typen av satsningar i Sverige.

Här hittar du det senaste från SENS.

Vill föregå med grönt exempel

Trots utmaningarna är SENS optimistiska om framtida utveckling, men betonar att det krävs betydande förändringar inom det politiska och regelverksmässiga landskapet för att stimulera innovation och framsteg inom förnybar energi. – Trots hinder försöker vi hålla hög aktivitetsgrad och skapa möjligheter tillsammans med partners. För oss handlar det om att fortsätta våga fullfölja projekten och föregå med grönt exempel, avslutar Henrik Boman.

Fakta:

SENS (Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB) erbjuder lösningar som möjliggör omställningen mot en fossilfri och CO2-neutral energiförsörjning både lokalt och internationellt. SENS utvecklar, designar, bygger och säljer storskaliga energiprojekt genom att kombinera nästa generations energilagringsteknologier: underjordisk pumplagring (UPHS) och batterisystem (BESS) med energi från sol- och vindkraft.

   
SV Svensk flagga EN Engelsk flagga