Treenigheten som föregår med grönt exempel

1 februari 2024

Sustainable Solution Sweden Holding AB, SENS, har etablerat sig som en ledande aktör inom den gröna omställningen och har en betydande närvaro på energimarknaden i Europa. Genom sitt arbete med solparker, batterilagring och gruvlagring strävar de efter att vara pionjärer inom den gröna energiomställningen.

Olika energikällor

Under de senaste åren har energifrågan seglat upp allt högre på den politiska agendan. Dock har fokus legat på den potentiella elbristen snarare än energilagring, vilket enligt SENS vd Henrik Boman är fel fokus. Han menar att framtiden stavas storskalig långtidsenergilagring.

– Energilagringen är avgörande för den gröna omställningen. Vi har stort fokus på vindkraftverk i Sverige, vilket naturligtvis är bra när det väl snurrar och kan producera el –problemet är när det väl inte gör det. Långtidslagringen av energi är central eftersom den möjliggör användning av förnybar energi även när det inte blåser eller solen skiner, säger han.

Här hittar du det senaste från SENS.

Bygger på en treenighet

SENS har framgångsrikt cementerat sin ställning som en dominerande aktör inom den gröna omställningen, inte bara i Sverige utan i hela Europa. Med fokus på tre kritiska områden inom energisektorn – solparker, batterilagring och gruvlagring – har de visat sig vara banbrytande inom branschen med att spänna över denna treenighet.

En av företagets mest framstående bedrifter är utvecklingen av konceptuella lösningar för gruvlagring. Denna teknologi innebär att de kan integrera produktion och lagring av energi på ett sätt som få andra aktörer kan. Idag är SENS i full färd med projekt Värmlandsgruvan i Filipstads kommun.

– Vi har ett avtal för marken där vi får återbruka gruvan som ett underjordiskt energilager. Värmlandsbergsgruvan var den sista verksamma gruvan i Värmland och stängde 1980, men öppnades igen 2022 för vårt ändamål. Den fullskaliga anläggningen planeras till 20 MW effekt och 40 MWh energilager. Just nu fortsätter vi våra förstudier och tittar på den miljötekniska aspekten, säger Henrik Boman.

Läs mer om hur det underjordiska pumpkraftverket fungerar.

Gröna i hela kedjan

Just miljöaspekten är något som SENS värnar om inom alla sina områden. De strävar efter att vara gröna i hela kedjan och deras ambition är att arbeta på ett sätt som minimerar negativa miljökonsekvenser. Henrik Boman hoppas att allt fler företag och aktörer kommer att anamma samma hållbara och miljömedvetna syn- och tillvägagångssätt.

– Det handlar om att föregå med grönt exempel. Många företag uttalar sig om att vara gröna, men det är viktigt att följa upp dessa uttalanden med konkreta handlingar. Det riskerar att annars vara en chimär, vilket gör att man får greenwash-stämpeln, säger han och fortsätter:

– Vi på SENS vägrar att kompromissa med miljövänlighet, även om det kan ta längre tid eller kräva mer ansträngning. Våra projekt bygger på äkta och hållbart arbete och inte genom snabba eller ohållbara lösningar. Vi hoppas kunna visa vägen för andra företag att undvika att använda icke-gröna alternativ.

SENS:

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB, SENS, erbjuder lösningar som möjliggör omställningen mot en fossilfri och CO2-neutral energiförsörjning både lokalt och internationellt. SENS utvecklar, designar, bygger och säljer storskaliga energiprojekt genom att kombinera nästa generations energilagringsteknologier: underjordisk pumplagring (UPHS) och batterisystem (BESS) med energi från sol- och vindkraft.

   
SV Svensk flagga EN Engelsk flagga