Patentlösning från SENS effektiviserar storskalig energilagring

4 juni 2021, kl 07:30

När Pumped Hydro Storage går samman med SENS skapas synergieffekter gynnsamma för utvecklingen av storskalig el- och värmelagring. Med hjälp av SENS patenterade lösning för borrhålslager och Pumped Hydro Storages lösning för underjordisk energilagring kan energimarknadens förutsättningar att nå klimatmålen stärkas. – Vi ser en mycket stor potential för borrhålslager och dess möjliggörande av framtida robusta energisystem, säger Martin Sjöberg, konsultchef på SENS.

En av förespråkarna för SENS patenterade lösning för borrhålslager är Göran Hellström, som är professor i förnyelsebar energi och har samarbetat med SENS – Sustainable Energy Solutions Sweden, sedan 2006. Han menar att utvecklingen av storskalig energilagring är en förutsättning för uppfyllandet av klimat- och hållbarhetsmålen, och att SENS borrhålslager utgör en viktig del i det arbetet.

– För att säsongslagring ska vara effektiv krävs lagringsmedium med stor kapacitet och låga kostnader. Med SENS lösning för borrhålslager nyttjas jord och berg, vilket är exempel på sådana medium. Designen med cirkulära zoner gör dessutom lösningen mycket effektiv i sin utformning, där värmeförlusten från en inre zon till nästa zon minskar, jämfört med om zonen hade exponerats direkt till omgivningen. På så sätt skapar man sig förutsättningar att drifta energilagringen på ett optimalt sätt, säger Göran Hellström.
Energi behöver kunna säsongslagras för att det ökande behovet av förnyelsebar energi ska kunna tillgodoses, och för att den säsongsvarierade sol- och vindkraftsproduktionen ska balanseras bättre. I samband med sammanslagningen av Pumped Hydro Storage och SENS bildas nu ett ledande innovationsbolag inom storskalig energilagring, väl positionerat för den nya tidens energimarknad. Det nya bolaget blir, i och med SENS notering på Nordic Growth Market, den svenska börsmarknadens första renodlade bolag för lagring av värme och el.

– Pumped Hydro Storage, som med hjälp av befintlig infrastruktur har utvecklat nya sätt för traditionell pumpkraftsteknologi i nya miljöer, har stora nätverk och erfarenhet kring att driva och finansiera stora projekt. Genom SENS kommer vi in i en börsnoterad miljö med stor kompetens och tillgång till ett stort nätverk av energi- och fastighetsbolag. Det gör sammanslagningen av våra bolag till en väldigt positiv matchning, säger Otto Werneskog VD på Pumped Hydro Storage.

Borrhålslager bidrar till ökad lagringskapacitet

Sammanslagningen av de två energiteknikbolagen innebär att Pumped Hydro Storages pumpkraftslösning kompletteras med borrhålslösningar. En av de patenterade lösningarna som SENS besitter, och som nu kan bidra till att förstärka realiseringen av pumpkraftstekniken hos Pumped Hydro Storage, är en specifik utformning av borrhålslager. Martin Sjöberg beskriver lösningen som ett möjligt sätt att göra teknologin för energilagring mer lönsam och därmed mer attraktiv för marknaden.

– Lösningen bygger på en design som genom tätt borrade hål bildar cirkelformade zoner i berget eller jorden, och som möjliggör styrningen av hur energin plockas ut. Det sättet innebär att energi kan plockas ut från en cirkulär zon i taget, vilket bidrar till en minskad energiförlust, säger Martin Sjöberg.
Martin Sjöberg ser en stor potential för lösningen, som under 2020 har prövats i en förstudie av ett potentiellt högtemperaturlager för Fortum i Oslo. – Detta kan ses som ett exempel på det ökade intresset för storskalig energilagring hos marknadens energi- och fastighetsbolag. Vi ser fram emot att, med hjälp av våra patenterade lösningar, möta den efterfrågan framöver, avslutar Martin Sjöberg.Exempel p borrhlslager BTES fr ssongslagring av bde vrme och kyla Illustration Anna Jonson ArtAnna SGU Statens Geologiska underskningar

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB, SENS, bygger och levererar energilösningar till fastighetsägare, energibolag och kommuner. Produkterna baseras i olika lösningar av energilagring i borrhålslager, vattenkraft, reglering och produktion samt energieffektiv distribution och återvinning av energi. SENS energilösningar är en del av ett robust energiförsörjningssytem. 

Bolaget är listat på NGM Nordic SME under kortnamnet SUST.

   
SV Svensk flagga EN Engelsk flagga