SENS – nyhetsbrev för december 2023

5 december 2023, kl 10:15

SENS presenterar sitt nyhetsbrev för december 2023, som belyser våra senaste framsteg och strategiska initiativ. Läs mer om våra viktiga projekt och framtidsplaner i texten nedan. Nyhetsbrevet finns även som bifogad fil.

SENS – en given aktör i framtidens energilandskap 

I takt med att 2023 närmar sig sitt slut och vintern står för dörren, reflekterar vi på SENS över våra senaste framsteg och vår roll i det rådande energilandskapet. Förra årets höga elpriser och de utmaningar som svenska hushåll och företag mötte, har påmint oss om vikten av ett robust och hållbart energisystem. Medan situationen i år synes mer stabil utifrån välfyllda gaslager i EU och höga vattenmagasin i Norden, fortsätter prishöjningarna inom fjärrvärme likväl att påverka många svenska hushåll.

SENS står redo för att möta dessa utmaningar. 

Vårt arbete med att utveckla hållbara energilösningar, såsom sol- och batteriparker och långtidslagring i gruvor, är inte bara en del av vår affärsstrategi, utan också en viktig del av lösningen på dessa bredare samhällsutmaningar. Genom att bidra till en ökad andel förnybar energi i energimixen, arbetar vi samtidigt aktivt för att minska beroendet av osäkra och volatila energikällor, vilket i sin tur bidrar till stabilare och mer förutsägbara energipriser.

Framsteg under november

Under årets tredje kvartal har SENS tagit flera viktiga marknadsandelar tack vare strategiskt viktiga avtal och partnerskap. Vår projektportfölj, som nu omfattar över 400 MW i sol- och batteriparker, är ett tydligt bevis på vår växande betydelse och det stora förtroendet för vår förmåga att leverera attraktiva energilösningar.

Senaste månaden var en period av betydande framsteg, med höjdpunkter som inkluderar:

Joint Venture med Aeonic: Ett strategiskt samarbete med ett fastighetsbolag där vi kommer fokusera på att säkra mark för etablering av sol- och batteriparker. Målbilden är att ingå sex till nio landområden innan andra kvartalet 2024.

Säkrad finansiering av storskaligt batterilagringsprojekt: Vi har framgångsrikt säkrat ett ytterligare ett utvecklingsavtal med ett ledande europeiskt energibolag för att finansiera utvecklingen av ett storskaligt batterilagringsprojekt. Värdet på affären väntas uppgå till 9 Mkr och vi estimerar att nå Ready-To-Build-status inom ett halvår.

Fördjupat samarbete med Spendrups: Vi har stärkt vårt samarbete med Spendrups AB med ett nytt projekt som innefattar en förundersökning för installation av solpaneler och en potentiell kombinerad sol- och batterianläggning vid Spendrups anläggning i Hällefors.

Under november har vi även deltagit i flera viktiga nätverksträffar, inklusive:

Möte med EDP/EDP Innovation i Lissabon: Diskussioner vid möte av VD på EDP:s huvudkontor om våra tekniska lösningar, med särskilt fokus på våra lösningar för långtidslagring i gruvor inklusive Compressed Air Power Storage (CAPS), och dess möjligheter på den iberiska halvön.

Besök i Bukarest: Vår styrelseordförande och VD deltog i flera möten i Rumänien med representanter från Hunedoara, Jiului-dalen och Petrosani. Vi fick möjligheten att presentera samtliga våra tre verksamhetsområden och även möjligheten att samtala med Rumäniens energiminister och representanter från oljebolaget OMV Petrom.

Framtidsutsikter

Våra senaste prestationer – från tecknandet av viktiga arrendeavtal till strategiska partnerskap – är grundstenar för en framtid där vår teknologi och lösningar bidrar till pålitligt energilandskap.

Vi ser, utifrån nystartade kontakter och diskussioner om våra energilösning, att vi kommer att ytterligare ta mark i såväl Europa som flera afrikanska länder, där man utifrån en svajande energimarknad är beroende av såväl gröna långsiktiga energi- och infrastrukturprojekt som bärande relevanta affärsmöjligheter, där stater och externa investerare ges en möjlighet att ta ansvar för en bättre värld. 

Vi tackar er för ert fortsatta stöd och förtroende i vår vision. Nu blickar vi framåt där vi fortsätter att tackla morgondagens energiutmaningar.

Länkade dokument

   
SV Svensk flagga EN Engelsk flagga