Rožnágruvan

Nytt liv för Tjeckiens nedlagda gruvor

SENS samarbetar med det statliga tjeckiska gruvbolaget DIAMO för att återanvända bolagets gruvor som inte längre är i drift. DIAMO har drivit gruvor sedan 1946 och har drivit totalt 66 gruvor. År 2016 togs beslutet att alla DIAMOs gruvor skulle upphöra drift.

Flera av bolagets gruvor har stora djup vilket lämpas sig väl för underjordiska energilager som SENS ser stor potential i. Då gruvindustrin i Tjeckien har avtagit på senare år möjliggör detta vidare anställning för många gruvarbetare vars kompetenser annars hade lämnats outnyttjade. Underjordiska energilager har även liten påverkan på miljön då de opererar i ett stängt system. SENS ser ett långsiktigt samarbete med DIAMO för att använda dessa annars outnyttjade resurser. Då den tjeckiska marknaden visar god potential för lönsamhet av energi- och kraftlagring finns det goda möjligheter för storskalig utbyggnad.

Den första gruvan som undersöks är Rožnágruvan i centrala Tjeckien med ett maximalt djup om 1200 meter. Här planeras en pilot-anläggning för att undersöka lönsamheten av underjordiska energilager i Tjeckien till dess att gruvan ska vattenfyllas 2035 enligt direktiv från den tjeckiska regeringen.

Rožnágruvan

Nyckeltal

  • Teknologi: Underjordiskt energilager
  • Område: Tjeckien
  • Fas: Planeringsfas
  • Gruvdjup: 1200 meter
  • Kapacitet: Pilotanläggning om 2 MW
  • Samarbetspartners: DIAMO

Nyheter

Besök i Rožnágruvan

Platsbesöket var mycket givande och viktigt för SENS tekniska analys och vi uppskattade också verkligen Michal J. och DIAMOs mycket stora gästfrihet. Vi ser fram emot att fortsätta det fina samarbetet.


Rožnágruvan
Rožnágruvan

Fullförd förstudie av underjordiskt pumpkraftverk i Rožná gruvan

Den 16 december 2022 överlämnades den förstudie SENS har utfört av Rožná gruvan på begäran av det tjeckiska gruvbolaget DIAMO. Förstudien har undersökt genomförbarheten av ett underjordiskt pumpkraftverk i gruvan, potentiella tekniska lösningarna samt anläggningens potentiella lönsamhet. SENS ser fram emot ett djupare samarbete med DIAMO med vidare undersökning av Rožná gruvan.

   
SV Svensk flagga EN Engelsk flagga