Filipstad Sol- & Batterianläggning

Kombinerad sol- & batteripark

SENS arbetar för att bygga en kombinerad sol- och batteripark i Filipstad med en installerad effekt om 20 MW solceller och 25 MW/MWh batterilager. Genom att utnyttja synergier mellan teknologierna kan man bidra till ett stabilare elnät samt uppnå ökad lönsamhet. Batteriet kommer användas för energi arbitrage*, frekvensreglering** mot Svenska Kraftnät samt peak shaving***. En del av den energi som produceras av solparken kommer användas för att ladda batteriet vilket minimerar kostnaderna för uppladdning. En initial design av anläggningen har tagits fram och tillståndsprocessen genomförs. Förstudie indikerar god genomförbarhet gällande tekniska-, ekonomiska- och miljömässiga aspekter.


Energi arbitrage: Laddar batteri vid låga energipriser och säljer sedan energin vid högre priser.


Frekvensreglering:Batteriet hjälper till med att stabilisera frekvensen på elnätet genom att användas då frekvensen på elnätet går under/över ett visst gränsvärde.


Peak shaving: Minimerar toppeffekter hos en konsumtionsanläggning för att minska elkostnader.


Se Energimarknad för djupare förklaring.

Nyckeltal

  • Teknologi: Underjordiskt energilager
  • Område: Filipstad
  • Fas: Planeringsfas
  • Gruvdjup: 1200 meter
  • Kapacitet solpark: 20 MW
  • Kapacitet batteri: 25 MW/MWh
  • Samarbetspartners: TBA
   
SV Svensk flagga EN Engelsk flagga