Värmlandsbergsgruvan

Underjordiskt energilager

År 1969 började Ställverksbolaget att bryta järnmalm i Värmlandsgruvan som ligger cirka 20 km utanför Filipstad. Gruvdjupet uppgick till 390 meter och årligen bröts omkring 100 000 ton malm. Värmlandsbergsgruvan var den sista verksamma gruvan i Värmland då den stängde i december år 1980. I 42 år har den stått oanvänd och igenstängd för att nu åter komma i bruk för ett helt annat ändamål.

SENS arbetar tillsammans med Veidekke för att återbruka gruvan som ett underjordiskt energilager. Värmlandsbergsgruvan har identifierats som en intressant gruva på grund av sina stabila gruvförhållanden och stora djup som därmed ökar den potentiella energiproduktionen. Den fullskaliga anläggningen planeras till 20 MW effekt och 40 MWh energilager. I dagsläget undersöks de möjliga tekniska lösningarna för gruvan inför ett kommande pilotprojekt. SENS ser goda möjligheter för att efter genomfört pilotprojekt skala upp anläggningen för fullskalig drift.

Schaktsänkning i Värmlandsbergsgruvan år 1967

Schaktsänkning i Värmlandsbergsgruvan år 1967

Nyckeltal

  • Teknologi: Underjordiskt energilager
  • Område: Filipstad
  • Fas: Projekteringsfas
  • Gruvdjup: 390 meter
  • Kapacitet: 20 MW & 40 MWh
  • Samarbetspartners: Veidekke & TBA

Nyheter

Öppning av gruvan och tagning av vattenprover

Under november 2022 har gruvan öppnats för första gången sedan 1980. Genom att först borra genom 50 cm betong och sedan svetsa genom en metallplatta kunde man få tillgång till gruvan. När väl gruvschaktet öppnats undersöktes gruvan med hjälp av en ROV-robot och vattenprover togs på flera platser i gruvan. Arbetet fortsätter nu med vattenanalys samt djupare undersökning av gruvan.


Värmlandsbergsgruvan
Värmlandsbergsgruvan
   
SV Svensk flagga EN Engelsk flagga