Anmälan för teckningsoptioner av serie TO2 samt TO4

Bolaget har två teckningsoptionsprogram utestående. Teckningsoptionerna av serie TO4 har samma villkor som teckningsoptionerna av serie TO2 med den skillnaden att teckningsoptionerna av serie TO4 inte upptas på handel på NGM Nordic SME.

Anmälningsperiod: 18 – 31 mars 2022

Antal teckningsoptioner: 13 589 512 teckningsoptioner av serie TO2 och 1 159 420 av serie TO4, totalt antal teckningsoptioner 14 748 932.

Teckningskurs: bestäms med ledning av 10 dagars volymägd snittkurs (VWAP) innan lösen med en rabatt om 25%. Teckningskursen kan dock som lägst uppgå 0,25 SEK per ny aktie och högst 1,05 SEK per aktie.

Hur anmäler innehavare teckning med stöd av teckningsoptioner TO2 respektive TO4? Förvaltarregistrerade innehav Innehavare vars optioner är förvarade i en depå, på ett investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring skall kontakta respektive förvaltare för att utnyttja teckningsoptionerna

Ladda ner teckningssedlar här:

Sust TO2

Sust TO4

   
SV Svensk flagga EN Engelsk flagga