SENS innovationer möjliggör omställningen till en fossilfri och ökande energiproduktion