Kommuniké från årsstämma i Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB

27 maj 2022, kl 17:30 | Regulatoriskt pressmeddelande

Idag den 27 maj 2022 hölls årsstämma i Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB, org.nr. 556530-5868, ("Bolaget"). Nedan följer en sam...

Läs mer

SENS har tecknat ett avtal om att exklusivt få undersöka förutsättningarna för ett pumpkraftverk i Värmlandsbergsgruvan.

25 maj 2022, kl 10:54 | Regulatoriskt pressmeddelande

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB ("SENS") har ingått 36 månaders exklusivitetsavtal med markägare till Värmlandsbergsgruvan i...

Läs mer

SENS offentliggör delårsrapport för perioden januari – mars 2022, rapport bifogad

19 maj 2022, kl 09:59 | Regulatoriskt pressmeddelande

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB publicerar härmed delårsrapport för perioden januari - mars 2022.  Detta är en komplettering...

Läs mer
   
SV Svensk flagga EN Engelsk flagga