SENS innovationer möjliggör omställningen till en fossilfri och ökande energiproduktion

SENS inleder samarbete med energibolag i Estland

20 juli 2021, kl 14:26

SENS har tillsammans med energibolaget Eesti Energia, som är helägt av Estniska staten, ingått ett samarbete för utveckling av pumpkraft i E...

Läs mer

SENS inleder samarbete i Tjeckien

8 juli 2021, kl 12:46

Pumped Hydro Storage, som numera är en del av SENS-gruppen, har träffat en överenskommelse med det statligt ägda gruvbolaget DIAMO i Tjeckie...

Läs mer

Beslut om tilldelning i riktad nyemission av aktier

24 juni 2021, kl 14:56

Styrelsen i Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ) (”SENS” eller ”Bolaget”) beslutade, att i enlighet med stämmans beslut av...

Läs mer