SENS innovationer möjliggör omställningen till en fossilfri och ökande energiproduktion

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ) – Sista dag för handel med BTU och handeln med teckningsoptioner TO1och TO2

24 maj 2021, kl 16:47

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ) (”SENS” eller ”Bolaget”) genomförde nyligen en företrädesemission av 6 794 756 units, var och en bestående av tre (3) aktier och fyra (4) teckningsoptioner, två (2) av serie TO1 och två (2) av serie TO2. Den 26 maj 2021 är sista dagen för handel med BTU (betald tecknad unit) och stoppdag är den 28 maj 2021. Handeln med TO 1 och TO 2 kommer att inledas den 1 juni 2021 på Nordic SME (NGM).

Registrering av 20 384 268 aktier har skett hos Bolagsverket och efter registrering uppgår det totala antalet aktier i SENS till 47 563 294 aktier och aktiekapitalet uppgår till 759 722,43 SEK efter en ökning med 11 890 823,50 SEK i samband med emissionen.  

Registrering av 13 589 512 teckningsoptioner av serie TO 1 samt 13 589 512 teckningsoptioner av serie TO 2 har skett hos Bolagsverket, handeln med TO 1 och TO 2 inleds den 1 juni 2021 med ISIN-kod SE0015556584 för TO1 och ISIN-kod: SE0015556618 för TO2.

Rådgivare

Partner Fondkommission AB agerar finansiell rådgivare till SENS i samband med företrädesemissionen.

Mer information finns på Bolaget hemsida: www.sens.se

Länkade dokument