SENS möjliggör omställningen till en fossilfri energiproduktion

SENS inleder en satsning att kommersialisera sin patentportfölj

31 augusti 2021, kl 10:52 | Regulatoriskt pressmeddelande

I dagsläget har SENS tre patentportföljer på de mest relevanta marknaderna: Sverige, EU, USA samt vissa asiatiska länder. Värmepumpspatenten avser att effektivisera dagens värmepumpar där systemlösningen utvecklats med stöd av KTH. I beaktande av att skydda värmepumpspatentet har fyra kompletterande patent tagits fram. Ett av de mer intressanta patenten omfattar en varvtalsstyrd kompressor vilken anpassar värmepumpens kapacitet. I jämförelse med äldre värmepumpar med antingen ett av/på-läge, bidrar den patenterade lösningen med en besparing på driftkostnaderna. SENS anser att det är ett starkt patent och uppskattar att teknologin används bland många värmepumpstillverkare idag. Bolaget har länge arbetat med en egen värmepumpsteknik och vissa delar av denna teknik går att applicera i konventionella värmepumpar till både mindre villor och större fastigheter. Vidare bedömer SENS att det finns anledning att utreda patentintrång gällande varvtalsstyrningstekniken.

SENS har beslutat att utveckla verksamheten genom att inleda kommersialisering av bolagets patentportföljer med ambitionen att säkra kritiska affärer framöver. Med lång erfarenhet i ryggen avser Bolaget även att initiera en ny satsning med fokus på storskaliga projekt. SENS ser därigenom möjligheter att realisera en stark tillväxt och nya affärsframgångar utifrån Bolagets patent som i dagsläget utgörs av tre patentportföljer. SENS har som målsättning att upprätthålla sina patent, samt utnyttja den kommersiella bärkraft patentfamiljerna medför. Patenten anses ha ett strategiskt värde varpå kommersialiseringen är en viktig del i SENS nya satsning.

Om värmepumpspatentet och dess kompletterande patent

I dagsläget har SENS tre patentportföljer på de mest relevanta marknaderna: Sverige, EU, USA samt vissa asiatiska länder. Värmepumpspatenten avser att effektivisera dagens värmepumpar där systemlösningen utvecklats med stöd av KTH. I beaktande av att skydda värmepumpspatentet har fyra kompletterande patent tagits fram.

Ett av de mer intressanta patenten omfattar en varvtalsstyrd kompressor vilken anpassar värmepumpens kapacitet. I jämförelse med äldre värmepumpar med antingen ett av/på-läge, bidrar den patenterade lösningen med en besparing på driftkostnaderna. SENS anser att det är ett starkt patent och uppskattar att teknologin används bland många värmepumpstillverkare idag. Bolaget har länge arbetat med en egen värmepumpsteknik och vissa delar av denna teknik går att applicera i konventionella värmepumpar till både mindre villor och större fastigheter. Vidare bedömer SENS att det finns anledning att utreda patentintrång gällande varvtalsstyrningstekniken.

Marknadspotentialen

Bolaget utvärderar nu den potentiella bärkraft som patentfamiljerna utgör. Bolaget avser i högre uträckning än tidigare utnyttja patenträttigheterna och kommersialisera patenten var för sig. Den svenska värmemarknaden omsätter 100 miljarder SEK årligen och är en av Sveriges största energimarknader1. Marknaden utgörs av delmarknaderna småhus, flerbostadshus, lokaler och industri där samtliga förutom småhus är relevanta för SENS.

Elvärme och värmepumpar svarar tillsammans för drygt en tredjedel av det totala uppvärmningsbehovet i Sverige. Elvärme och värmepumpar står däremot för cirka 45 procent av den totala omsättningen räknat i kronor. Globalt uppskattas värmepumpsmarknaden växa med en CAGR på över 8% under perioden 2019– 20252. Noterbart är att tillväxten av exempelvis gröna byggnader kan stimulera värmepumpar under

Länkade dokument