SENS innovationer möjliggör omställningen till en fossilfri och ökande energiproduktion

SENSgruppen får förtroendet att utföra en energilösning med komplicerad borrning i centrala Stockholm åt BRF Jordgubben

11 november 2019, kl 08:00

SENS har av BRF Jordgubben, som omfattar en totalyta på 1913m2, fördelat på 23 lägenheter, fått uppdraget att utföra en energianläggning. Energianläggningen består av en ny bergvärmeanläggning på 60kW, till vilken skall borras totalt ca 1000 meter borrhål.

För att åstadkomma bästa möjliga ekonomi behålls fjärrvärmen för produktion av tappvarmvatten, och en elpanna installeras för spetslast och redundans. Totalt sett leder den innovativa lösningen till en årlig besparing för föreningen om ca 100.000 kronor.

Genom att anlita SENS har även föreningen fått tillgång till den unika borrkapacitet som koncernen besitter. I det här fallet innebär det att en borrigg lyfts in på en innergård med lyftkran, samtidigt som träd och miljö på innergården kan sparas.

”Det känns fantastiskt att få utföra ett uppdrag åt en förening som har de här utmaningarna med borrning. Vi kan nu återigen visa att det inte finns omöjliga platser att borra på, utan att vi kan ta oss an de mest komplicerade projekten, och samtidigt leverera signifikanta besparingar till våra kunder” säger Calle Wellenius vVD och försäljningschef på SENS

Den totala entreprenadsumman beräknas uppgå till ca 1,3 miljoner kronor.

Länkade dokument