SENS innovationer möjliggör omställningen till en fossilfri och ökande energiproduktion

SENS-gruppen flyttar om i ledningsgruppen och byter VD

8 april 2020, kl 11:00

Under Q1 2020 har ledningsgruppen inom SENS genomlyst funktioner och ansvarsområden i syfte att öka effektivitet och lönsamhet i hela koncernen. Arbetet har bestått i att hitta de roller som bäst tar tillvara organisationens styrkor.

Arbetet har bland annat lett till att VD Göran Beronius från och med idag lämnar VD rollen för att koncentrera sig på entreprenadprojekten i rollen som entreprenadchef. Göran har under sina 17 månader som VD lagt grunden till att SENS idag är en enhetlig koncern, med ett tydligt fokus på att bli Europas ledande leverantör av innovativa och hållbara termiska energisystem. Då Görans specialitet är operativt ledarskap i den dagliga daglig verksamheten kopplad till entreprenadprojekt, ser vi att detta kraftigt kommer att förstärka entreprenad-organisationen. Calle Wellenius, som idag är försäljningsansvarig och vice VD för bolaget kommer att ta över VD rollen, som därmed förstärks framförallt inom försäljningsområdet. Calle har en bakgrund från att ha försäljningsmässigt byggt upp organisationer till miljardomsättning samt en stor erfarenhet från organisationsstrukturering

”Då vi under det senaste året fokuserat kraftigt på försäljning som nu börjat ge resultat tar SENS nästa steg in i projektgenomförande, där nyckeln till framgång är hur projekt leds, hanteras och genomförs.  Jag ser nu med stor entusiasm fram emot att tillträda min nya roll och lämna över stafettpinnen till Calle” säger Göran Beronius, avgående VD SENS i en kommentar.

”Jag har förstått att Calle och Göran arbetat fram den nya rollfördelningen tillsammans, och att det känns som ett naturligt steg för organisationen. Vi har sedan i höstas sett Calle i rollen som tfVD och ser fram hans fortsatta insatser som VD. Styrelsen känner sig helt säker på att Calle är rätt val i dessa utmanande men spännande tider för SENS” kommenterar Hans Andréasson, styrelsens ordförande.

Länkade dokument