En av SENS huvudägare, Meus Liberi Tripudum AB (MLT) skapar mellansvensk industrigrupp AB (”MIAB”) med sikte på industriell utveckling och förvärv

6 april 2021, kl 13:37 | Regulatoriskt pressmeddelande

MLT har fattat beslutet att dela upp sin verksamhet i två delar, dels corporate finance rådgivning genom det helägda dotterbolaget MLT Corporate Finance, dels industriella investeringar genom dotterbolaget Mellansvensk Industrigrupp AB. Ytterligare information finns under följande länk.

MLT skapar Mellansvensk Industrigrupp AB

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB bygger och levererar energilösningar till fastighetsägare, energibolag och kommuner. Produkterna baseras i huvudsak på energilagring i borrhålslager samt energieffektiv distribution och återvinning av energi. SENS vision är att bli den ledande aktören inom energilagring och distribution och bolaget är listat på Nordic MTF (NGM).

Länkade dokument

   
SV Svensk flagga EN Engelsk flagga