SENS ingår arrendeavtal för ny batterilagringsanläggning om 40 MW i Flen, Södermanland

5 september 2023, kl 15:10

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (”SENS” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget har undertecknat ett nytt arrendeavtal för en batterilagringsanläggning i Flen, Södermanlands län. Avtalet sträcker sig fram till och med den 1 maj 2053 och den förväntade kapaciteten för batterianläggningen är 40 MW.

Som en del av SENS engagemang för att erbjuda attraktiva och klimatsmarta energilösningar, har etableringen av batterilagring blivit en väsentlig komponent i bolagets verksamhet. Senast i våras kommunicerade SENS om försäljningen utav ett av Sveriges största batteriparker som såldes till Axpo, Schweiz största energibolag.

Som första steg i utvecklingen av batteriparker fokuserar SENS på att identifiera attraktiva projektområden med närhet till tillgängligt nät för att därefter säkra arrendeavtal som möjliggör för Bolaget att etablera batteriparker.

Idag är SENS glada att kunna tillkännage att ett arrendeavtal har signerats med en markägare utanför Bettna i Flens kommun, Södermanlands län. Nätägaren är Vattenfall. Målet är att konstruera en batterilagringsanläggning som bedöms kunna ha en kapacitet på 40 MW. Med detta avtal på plats går SENS nu in i en ny fas, där Bolaget kommer intensifiera resurserna för att dra utvecklingen vidare av batterianläggning på den arrenderade marken. Målet är att uppnå Ready-To-Build-status och ta in en finansiell partner likt tidigare framgångsrikt koncept med Axpo.

Henrik Boman, VD för SENS, kommenterar:
Det är med glädje att vi nu har signerat ytterligare ett markavtal, vilket representerar ett avgörande första steg när vi nu siktar på att etablera en ny batterilagringsanläggning. Intresset för batterilagring har varit imponerande, både som en integrerad del av förnybar energiproduktion och som en resurs till frekvensreglering. Många intressenter har uttryckt intresse för den unika kompetens som SENS besitter inom området. Vårt arbete med att planera och bygga batteri- och solparker kompletterar vårt huvudsakliga fokus inom långtidslagring i gruvor på ett värdefullt sätt, och vi känner oss väl rustade att möta den ökade efterfrågan. Nu ser vi fram emot att färdigställa projekteringen och samtidigt inleda dialoger med investerare för att tillsammans förverkliga planen att upprätta denna storskaliga batteripark i Flen, Södermanland.

För ytterligare information, kontakta:
Henrik Boman, VD; Tel: +46 (0)70 224 63 61

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 september 2023 15:10.

Om SENS
Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ) (”SENS”), tillhandahåller lösningar som möjliggör omställningen mot en fossilfri och CO2 neutral energiförsörjning både lokalt och internationellt. SENS har utvecklat ett energilagringskoncept som möjliggör långtidslagring av energi på ett teknologiskt, ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart sätt, s.k. underjordisk pumpkraftslagring (UPHS). SENS utvecklar, designar, bygger och säljer storskaliga energiprojekt genom att kombinera nästa generations energilagringsteknologi med energiproduktion från sol- och vindkraft. Bolaget bedriver även konsultverksamhet inom hållbara energisystem och energilagring. Bolaget är listat på NGM Nordic SME under kortnamnet SUST.

Länkade dokument

   
SV Svensk flagga EN Engelsk flagga