SENS energiåtervinningsprojekt för Uppsala Hem går in i slutfasen

14 april 2022, kl 10:55

SENS två energiåtervinningsprojekt om totalt 22 mkr håller på att avslutas och förberedas för slutbesiktning

SENS utför på uppdrag av Uppsala Hem två projekt i syfte att genomföra energibesparande åtgärder och ventilationslösningar, i student- och hyresboenden.

De två projekten består i att utföra energiprojekt i form av kompletta system för frånluftsåtervinning och produktion av värme och tappvarmvatten med hjälp
av värmepumpar. Projekten utförs som totalentreprenader och slutbesiktning för de båda projekten beräknas till andra kvartalet 2022.

Projekten beräknas totalt ge energibesparingar på drygt 2 000 000 kWh, eller 60 kWh/kvm och år för Uppsala Hem.

Värdet av båda entreprenadprojekten uppgår till cirka 22 MSEK för SENS.

"Vi är glada att få förtroendet av en återkommande kund som Uppsala Hem att få utföra uppdrag för flera av deras fastigheter" säger Otto Werneskog, VD för SENS. 

För ytterligare information kontakta:

Otto Werneskog; VD;  0706280193

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 april 2022 14:30.

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ), SENS, tillhandahåller lösningar som möjliggör omställningen mot en fossilfri och CO2 neutral energiförsörjning både lokalt och internationellt. SENS utvecklar, bygger och säljer storskaliga projekt inom sol- och vindkraft och energilager. Bolaget bedriver även konsultverksamhet mot energibolag och fastighetsägare inom hållbara energisystem. Företaget är också aktivt inom teknikutveckling kopplad till förnybara energislag och energilagring. Bolaget är listat på NGM Nordic SME under kortnamnet SUST.

Länkade dokument

   
SV Svensk flagga EN Engelsk flagga