SENS innovationer möjliggör omställningen till en fossilfri och ökande energiproduktion

LMK Ventures utökar sitt garantiåtagande i den kommande nyemissionen

30 augusti 2020, kl 08:55

LMK Ventures har som tidigare meddelats åtagit sig att garantera den kommande nyemissionen i SENS. Även MLT AB har ställt ut garantier och teckningsförbindelser, varför emissionen varit garanterad till ca 83%.

Då LMK nu ser ett intresse av att öka sitt engagemang i händelse av en ej fulltecknad emission har de idag beslutat att ställa ut ytterligare en garanti på 2 miljoner, vilket innebär att emissionen kommer att teckas i sin helhet.

”Det är mycket roligt med det engagemang LMK visar genom denna ytterligare garanti, och att vi nu kan se fram emot en fulltecknad emission, även omvåra mindre ägare inte fullt tecknar sina andelar”, säger Calle Wellenius, VD SENS.

Länkade dokument