Göran hult förvärvar aktier i SENS

5 maj 2021, kl 15:56 | Regulatoriskt pressmeddelande

Göran Hult, föreslagen styrelseledamot i SENS har idag förvärvat 35 000 aktier i SENS till en snittkurs av 0,867kr.

För frågor kontakta;

Sverker Littorin, IR ansvarig SENS;                                     0708 755 309

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB bygger och levererar energilösningar till fastighetsägare, energibolag och kommuner. Produkterna baseras i huvudsak på energilagring i borrhålslager samt energieffektiv distribution och återvinning av energi. SENS vision är att bli den ledande aktören inom energilagring och distribution och bolaget är listat på Nordic MTF (NGM).

Länkade dokument

   
SV Svensk flagga EN Engelsk flagga