SENS innovationer möjliggör omställningen till en fossilfri och ökande energiproduktion

Kommuniké från Extra bolagstämma 17 juli, 2020

17 juli 2020, kl 14:53

Sustainable Energy Solution Sweden Holding AB (SENS) har avhållit extra bolagstämma  i Stockholm den 17 juli 2020. Enligt kallelsen omfattade beslutspunkterna endast punkten nedan.

Styrelsen föreslår att stämman godkänner att överlåta samtliga aktier i dotterbolaget Sustainable Energy Solutions Sweden AB till MLT, i enlighet med de villkor som närmare framgår av styrelsens redogörelse därför, som publicerats på Bolagets hemsida den 26 juni 2020.

Stämman beslutade enhälligt enligt styrelsens förslag.

Länkade dokument