Sens fortskrider arbetet åt Catena

19 april 2022, kl 15:59

Projektstatus uppdatering:

I projekt för Catena, i Årsta och Linköping, utvecklar SENS en lösning i form av ett cirkulärt kyla- och värmesystem. Den spillvärme som uppstår vid kylning av dagligvarulager återvinns och säsongslagras i ett termiskt geolager, detta används sedan under de kalla årstiderna till att värma lokalerna via värmepumpar. 

Sammantaget ger detta stora energibesparingar för Catena och med ett påtagligt mindre klimatavtryck.
Projektet i Linköping har även inkluderat anläggning av en parkeringsplats på markytan ovan värmelagret, parkeringsplatsen är förberedd för laddinfrastruktur för både tung trafik och personbilar.

Projekten beräknas slutföras under andra kvartalet 2022 och har ett sammantaget värde om ca 28 MSEK.

För ytterligare information kontakta:

Otto Werneskog; VD;  0706280193

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 april 2022 16:00.

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ), SENS, tillhandahåller lösningar som möjliggör omställningen mot en fossilfri och CO2 neutral energiförsörjning både lokalt och internationellt. SENS utvecklar, bygger och säljer storskaliga projekt inom sol- och vindkraft och energilager. Bolaget bedriver även konsultverksamhet mot energibolag och fastighetsägare inom hållbara energisystem. Företaget är också aktivt inom teknikutveckling kopplad till förnybara energislag och energilagring. Bolaget är listat på NGM Nordic SME under kortnamnet SUST.

Länkade dokument

   
SV Svensk flagga EN Engelsk flagga