SENS innovationer möjliggör omställningen till en fossilfri och ökande energiproduktion

SENS dotterbolag Wessman drilling solution borrar geolager i Österåker

13 januari 2021, kl 15:30

Wessman Drilling Solution vilket är ett helägt dotterbolag till SENS har fått i uppdrag av Kungälvs rör att borra ett borrhålslager som skall betjäna en ny idrottshall belägen i Österåker norr om Stockholm.

Multihallen som Österåkers kommun fattade beslut om att bygga i juni 2020 hade byggstart under september månad. Multihallen kommer att bli 13 000m2 stor och ge möjlighet till många olika idrotter. Man räknar med att hela hallen kommer att stå klar i augusti 2022. Geolagret kommer att bestå av 26 energibrunnar som vardera är 240m djupa. Tillsmannas ger det 6 240 borrmeter. Borrning kommer att påbörjas under februari 2021 och förväntas vara klar under mars månad. Ordern har ett värde om ca 1 700 000kr

”Vi har samarbetat med Kungälvs rör i flera projekt tidigare, men de projekten har inte varit lika stora som det här. Vi är såklart mycket glada över att ha fått förtroendet att hjälpa Kungälvs rör att göra borrhålslagret.”, säger Per Wessman ansvarig på Wessman Drilling Solutions.

Länkade dokument