SENS innovationer möjliggör omställningen till en fossilfri och ökande energiproduktion

Saira Alladin förvärvar aktier i SENS

16 april 2021, kl 11:56

Saira Alladin, föreslagen styrelseledamot i SENS har idag förvärvat 30 488 aktier i SENS till en snittkurs av 0,82kr.

För frågor kontakta;

Sverker Littorin, IR ansvarig SENS;                                     0708 755 309

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB bygger och levererar energilösningar till fastighetsägare, energibolag och kommuner. Produkterna baseras i huvudsak på energilagring i borrhålslager samt energieffektiv distribution och återvinning av energi. SENS vision är att bli den ledande aktören inom energilagring och distribution och bolaget är listat på Nordic MTF (NGM).

Länkade dokument