SENS möjliggör omställningen till en fossilfri energiproduktion

SENS konkretiserar målsättningar i Sydafrika och utökar närvaron

10 november 2021, kl 12:45 | Regulatoriskt pressmeddelande

10 november 2021 Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ) (”SENS” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget har tagit ett strategiskt beslut om att utöka närvaron i Sydafrika med målsättningen att bygga en projektportfölj om 8–12 storskaliga projekt inom 12 månader. SENS har genomfört förstudier som bekräftar goda förutsättningar i Sydafrika i form av sol- och vind samt djupa gruvor, vilket utgör en attraktiv marknad för SENS energilagringssystem.

Bakgrunden till att SENS valt att etablera sig i Sydafrika grundas i landets väderförutsättningar och behovet av både förnybar energi och effektiva energilagringslösningar. Mer specifikt har landet goda förutsättningar för sol- och vindkraft och har tillgång till stora gruvor som är optimalt för lösningen som SENS erbjuder. Förstudier indikerar att djupa gruvor har en potential om cirka 100-150MW per site vilket kan bidra till att balansera effektbehov och elpriset de timmar sol och vind inte producerar.

Anledningen till att utöka närvaron i Sydafrika är att SENS värdesätter samarbetsavtalen med Oloenviron och thyssenkrupp och ser dessa samarbeten som en grund för att utveckla en projektportfölj i landet. Tillsammans med Oloenviron har SENS etablerat ett joint-venture med namnet SENS-OLO South Africa. thyssenkrupp har i sin strategi att anta rollen som EPC (Engineering, Procurement and Construction) contractor i den typ av projekt som SENS vill bygga vilket gör att parterna ser goda möjligheter till samarbete

Nästa steg i arbetet är att teckna rättigheter för lämpliga gruvor i Sydafrika. Därtill kommer SENS även att sätta upp ett lokalt kontor i landet under januari 2022. Målsättningen är att bygga en projektportfölj om 8-12 projekt inom 12 månader.

För ytterligare information kontakta:

Lise Toll, VD, lise.toll@sens.se, Tel: 0736 37 33 70

Denna information är sådan som Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 Oktober 2021 12.45. 

Om SENS

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ), SENS, utvecklar energisystem för en resurseffektiv energianvändning, till fastighetsägare, energibolag och kommuner. Våra kunder ökar sin lönsamhet och minskar sin negativa klimatpåverkan med hjälp av våra innovativa helhetslösningar. Vårt erbjudande innefattar såväl energilagring i borrhålslager, pumpkraft, reglering och produktion samt energieffektiv distribution och återvinning av energi. SENS lösningar möjliggör omställningen mot en fossilfri och CO2 neutral energiförsörjning både lokalt och nationellt. Bolaget är listat på NGM Nordic SME under kortnamnet SUST.

Länkade dokument