SENS innovationer möjliggör omställningen till en fossilfri och ökande energiproduktion

SENS-gruppen får uppdraget att utreda ekonomiska och tekniska förutsättningar för ett högtemperaturlager i Furuset utanför Oslo

29 april 2020, kl 13:00

Sustainable Energy Solution (”SENS”), har idag tilldelats ett uppdrag av Fortum Oslo Varme AS (FOV) att utreda teknisk och ekonomisk potential för ett högtemperaturlager intill utvecklingsområdet Furuset i Oslo, som har ett starkt miljöfokus. Uppdraget kommer genomföras i nära samarbete med NeoEnergy Sweden AB (”NeoEnergy”) och Professor Göran Hellström.

Furusetområdet skall bli ett utvecklingsområde med en mängd innovativa energilösningar, bland annat solenergi, smart elbilsladdning och smarta elnät. Dessutom kommer fjärrvärmen att vara av en modern lågtemperatur typ, vilket minskar förluster och är idealiskt i kombination med säsongslagring av värme. Genom att säsongslagra värme kan överskottsvärme från sommaren, som annars gått till spillo, sparas till vintern då den kan användas för uppvärmning. Denna flytt medför i sin tur att både mindre och bättre bränsle används, och att befintliga anläggningar kan drivas mycket effektivt, med ekonomiska och miljömässiga vinster som följd.

SENS och NeoEnergy skall utreda och fastställa projektets lönsamhetspotential givet ett stort antal parametrar, både ekonomiska och tekniska. Bland annat skall den optimala tekniska designen bestämmas, liksom att ekonomiska optimeringar av storlek och styrsystem skall utföras. Projektet inkluderar även ett så kallat termiskt responstest, där berggrundens geologiska egenskaper undersöks. Analyser av berggrundens geohydrologi, dvs vattenförande egenskaper, kommer även att testas.

För SENS är detta en genombrottsorder för de produkter och tjänster bolaget levererar med stöd av sin omfattande patentportfölj inom området. Det är också mycket intressant att systemet skall kopplas till ett lågtemperaturnät, då SENS länge förespråkat fjärrvärmenät med låg temperatur.

Inte minst är det slutligen spännande att få arbeta med en organisation som Fortum Oslo Varme som visat prov på ett stort engagemang i framtidens energisystem, och som arbetar så aktivt med nya hållbara och klimatsmarta lösningar.

Projektet skall påbörjas snarast och beräknas vara avslutat i slutet av juli månad 2020. Totalt är det i det här stadiet ett projekt på knappt en miljon NOK.

”För SENS är det otroligt roligt att få det här förtroendet av Fortum Oslo Varme. Vi har ju sedan länge arbetat med Högtemperaturlager som vi tror kommer vara en integrerad del av framtidens energisystem. Det är en syn vi delar med Fortum, och Furusetområdet har alla förutsättningar att kunna visa på detta.” säger Calle Wellenius, koncernchef på SENS.

”Att högtemperaturlaget nu på allvar börjar uppmärksammas i marknaden är mycket glädjande. Som en av grundarna till SENS vet jag hur mycket arbete som gått ner i att utveckla patent och system, och att detta nu kan prövas i praktiken är otroligt spännande”, kommenterar Albert Elfström, medgrundare och Seniorrådgivare till SENS.

”Jag har sedan många år lett forskning och genomförande av projekt inom området, och ser nu att samarbetet med SENS i Furusetområdet kan innebära ett genombrott för kommersialiseringen av tekniken. Man har ju tidigare stor erfarenhet av borrhålslager, men med SENS patent och NeoEnergys erfarenhet av både borrhålslaget och termiska responstest hoppas jag att detta kan bli startskottet för ett antal säsongslager i världen. Det skulle i så fall verkligen innebära en signifikant miljönytta” förklarar Göran Hellström, Professor och VD för NeoEnergy.

Furuset mikroenergisystem är ett otroligt spännande projekt, där säsonglagringsteknik skall testas i fullskala. Lagring över säsong har länge varit sett på som den ”heliga gralen” i energibranschen. Framsteg inom området kan innebära en total förändring av hur vi designar och bygger fjärrvärme i framtiden och samtidigt medföra stora minskningar av CO2 utsläpp och primärenergianvändning. Vi ser fram mot ett lärorikt samarbete med SENS och väntar med spänning på resultat från förundersökningen, säger Anders Westin, affärsutvecklare på Fortum Oslo Varme.

Länkade dokument