SENS lämnar bokslutskommuniké för 2020.

22 februari 2021, kl 07:50 | Regulatoriskt pressmeddelande

Sustainable Energy Solution Sweden Holding AB (”SENS”) kommer idag publicera sin bokslutskommuniké för 2020. Som tidigare kommunicerats har bolaget sett en uppåtgående trend under 2020, och kan därmed också rapportera ett positivt EBITDA för fjärde kvartalet.

Bolaget har bland annat fått flera order av Catena, som uppskattar vårt samarbete och de innovativa lösningar som SENS levererat. Dessutom har SENS genomfört ett prestigeprojekt i Norge avseende en förstudie för ett högtemperaturlager, som även inkluderat användningen av SENS unika patent. Då högtemperaturlager troligen kommer spela en viktig roll i framtidens fjärrvärmenät, ser vi detta som en stor framgång.

Enligt plan har verksamheten fortsatt utvecklats och inte minst har ett enormt arbete lagts ner på kostnadskontroll och en förbättrad och förenklad organisation. Det arbetet kommer fortsätta under 2021, men bolaget står nu bättre rustat organisatoriskt än någonsin förr.

Även på andra marknader märks nu SENS närvaro, som tex i projekteringar av fjärrkylaanläggningar i Baltikum. Trots Covid 19 ser bolaget ett ökat intresse för våra lösningar, även om tiden till beslut ter sig längre än vanligt hos våra kunder under Pandemin.

Slutligen har bolaget kraftigt utökat sin verksamhet inom avancerad styrd borrning, där SENS har en stark position och därför nyligen vann ett större ramavtal.

Tack vare vår renodling och strömlinjeforming står vi nu rustade för ett mycket aktivt 2021. Vi ser framför oss ökad aktivitet inom styrd borrning och entreprenader där våra patent kommer vara till stor nytta, samtidigt som vi kommer inleda nya samarbeten för att integrera tex solkraft i vårt erbjudande till kund” säger VD Calle Wellenius.

Stockholm 2020 02 22

Calle Wellenius

VD Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB

För frågor kontakta;

Calle Wellenius, VD SENS; 0704 184 020

Länkade dokument

   
SV Svensk flagga EN Engelsk flagga