SENS designar fjärrkyla i Estland

22 februari 2021, kl 07:00 | Regulatoriskt pressmeddelande

SENS konsult, som är en del av SENS koncernen har fått i uppdrag av Utilitas i Tallinn att designa havsvattensystemet, som skall utgöra basen för stadens fjärrkyla. SENS genomförde en feasability study åt Utilitas under 2019 som nu har lett fram till ett verkställandebeslut.

SENS har nu fått i uppdrag att designa första delen av systemet, intaget av kallt vatten från botten av Östersjön. I uppdraget ingår även en optimering av produktionsmixen och affärsanalysen för etableringen av fjärrkylan med fullständig ekonomisk analys av produktionssystemet.

Projektering och rapport har kort deadline, där hela projektet skall vara färdig levererat redan under mitten av mars

”Riktigt roligt att Utilitas valde att gå vidare med vår förstudie och att vi fått förtroendet att hjälpa dem även i nästa steg av projektet. Det här är ett bevis för att vår gedigna erfarenhet av att designa och bygga fjärrkyla i Europa står sig.”, säger Anders Tvärne Senior Energiingenjör på SENS.

För frågor kontakta;

Calle Wellenius, VD SENS; 0704 184 020

Sverker Littorin, IR ansvarig SENS; 0708 755 309

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB bygger och levererar energilösningar till fastighetsägare, energibolag och kommuner. Produkterna baseras i huvudsak på energilagring i borrhålslager samt energieffektiv distribution och återvinning av energi. SENS vision är att bli den ledande aktören inom energilagring och distribution och bolaget är listat på Nordic MTF (NGM).

Länkade dokument

   
SV Svensk flagga EN Engelsk flagga