SENS innovationer möjliggör omställningen till en fossilfri och ökande energiproduktion

SENS designar fjärrkyla i Estland

22 februari 2021, kl 07:00

SENS konsult, som är en del av SENS koncernen har fått i uppdrag av Utilitas i Tallinn att designa havsvattensystemet, som skall utgöra basen för stadens fjärrkyla. SENS genomförde en feasability study åt Utilitas under 2019 som nu har lett fram till ett verkställandebeslut.

SENS har nu fått i uppdrag att designa första delen av systemet, intaget av kallt vatten från botten av Östersjön. I uppdraget ingår även en optimering av produktionsmixen och affärsanalysen för etableringen av fjärrkylan med fullständig ekonomisk analys av produktionssystemet.

Projektering och rapport har kort deadline, där hela projektet skall vara färdig levererat redan under mitten av mars

”Riktigt roligt att Utilitas valde att gå vidare med vår förstudie och att vi fått förtroendet att hjälpa dem även i nästa steg av projektet. Det här är ett bevis för att vår gedigna erfarenhet av att designa och bygga fjärrkyla i Europa står sig.”, säger Anders Tvärne Senior Energiingenjör på SENS.

Länkade dokument