SENS innovationer möjliggör omställningen till en fossilfri och ökande energiproduktion

SENSgruppens tilldelningsbeslut för projekt på ca sju miljoner av Uppsalahem är återkallat

12 februari 2020, kl 16:00

Som tidigare meddelats har Uppsalahem vid en offentlig upphandling av energisystem till Blodstenvägen funnit att det mest konkurrenskraftiga anbudet kom från SENS, som därmed fick ett tilldelningsbeslut.

Tilldelningsbeslutet som vann laga kraft den 8 november 2019 är per den 10 december 2019 upphävts.

Beslutet är överklagat av SENS och ärende ligger hos förvaltningsrätten för bedömning

Länkade dokument