SENS innovationer möjliggör omställningen till en fossilfri och ökande energiproduktion

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB:s kvartalsrapport för kvartal 1 2020 finns nu tillgänglig på Bolagets webbsida, www.sens.se

19 maj 2020, kl 08:20

· Nettoomsättning minskade till 20,7 (22,6) · Rörelseresultat uppgick till -7,4 (-8,9) · Resultat efter finansnetto uppgick till -8,6 (-9,8) · Resultat per aktie uppgick till -0,71 (-0,81)

Väsentliga händelser under rapportperioden

  • SENS har tecknat avtal med Utvide Fastigheter om färdig-värmeleverans till ett fastighetsbestånd i Högsjö
  • SENS är sedan 2020-02-14 omnoterade hos Nordic SME (NGM)
  • SENS har avyttrar tillgångarna bestående av en bergvärmeanläggning i BRF Willys Park

Händelser efter Rapportperioden

SENS har efter rapportperioden

  • Tecknat avtal med AMF fastigheter om energiborrning i Stockholms innerstad
  • Tecknat avtal med Fortum Oslo varme om förundersökning av högtemperaturlager utanför Oslo
  • Tidigare v.VD Calle Wellenius utsedd till ny VD för koncernen
  • Tagit del av skattelättnader till följd av Coronaviruset

Länkade dokument