SENS publicerar delårsrapport för perioden januari – mars 2023

16 maj 2023, kl 13:15 | Regulatoriskt pressmeddelande

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (”SENS” eller ”Bolaget”) publicerar härmed delårsrapport för perioden januari - mars 2023. Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten. Fullständig rapport finns tillgänglig på SENS hemsida (www.sens.se) samt som bifogad fil.

Kommentar från Henrik Boman:
När vi nu avslutar det första kvartalet 2023 är jag glad att kunna rapportera att SENS gjort stora framsteg mot att bli en ledande aktör inom framtidens energisystem. Under min tid som VD för SENS har vi intensifierat våra affärsutvecklingsinsatser och stärkt vår organisation med ny, mycket kompetent personal inom våra affärsområden för solceller, batterier och pumpkraft och energilagring i redan existerande gruvor. Med dessa förändringar är vi nu redo att ta oss an allt större projekt både inom och utanför Sveriges gränser på ett framtidsinriktat och resurseffektivt sätt.

Vidare har SENS efter kvartals utgång ingått samarbete med Axpo, utifrån deras förvärv av bolag, för att finansiera utvecklingen och slutligen äga och drifta solkrafts- och batteriparken. Att ingå denna typ av nära samarbete med Axpo, som är Schweiz största producent av förnybar energi och internationellt ledande inom handel av energi, är något vi är mycket nöjda och stolta över då vi ser stora strategiska värden i form av erfarenhetsutbyte samt framtida partnerskap. Affären i sig kommer också stärka bolagets finansiella ställning signifikant och kan vid jämförelse med historiska siffor visa att det överstiger mycket väl ett år av SENS rörelsekostnader baserat på dagens ”burn rate”.

Finansiell data

Jan-mar 2023    Jan-mar 2022 Helår 2022
Nettoomsättning (Mkr)  0,29 8,48 15,46
EBITDA (Mkr) -2,61 -3,10 -11,57
Rörelseresultat (Mkr)  -5,64 -7,48 -24,58
Resultat efter skatt (Mkr)  -5,70 -7,70 -5,70
Resultat per aktie (kr) -0,02 -0,03 -0,02
Eget kapital (Mkr)  15,09 35,65 20,79
Eget kapital per aktie (kr) 0,06 0,16 0,09
Totalt antal aktier 235 151 657 220 402 725 235 151 657

.

.

.

.

.

.

.

Väsentliga händelser under första kvartalet (januari – mars 2023)

  • Den 20 januari meddelade SENS att Bolaget har signerat ett arrendeavtal med Filipstads kommun avseende byggnation av en solcellspark med batterilagring beläget utanför Filipstad. Totalt uppskattas hela projektet uppnå en effekt om 45 MW. Första stegen tas omgående och byggnationen av solcellsparken bedöms påbörjas inom 6-12 månader när de slutgiltiga projekträttigheterna för att upprätta och operera solkrafts- och batteriprojekt är på plats.
  • Den 23 januari meddelade SENS att Bolaget har ingått partnerskap med det spanska ingenjörsbolaget Bloquetech ("BQT") som tillsammans med SENS avser att utforska och analysera potentiella gruvor på den spanska marknaden. Genom att ingå ett partnerskap får SENS både starkare lokalkännedom och ytterligare resurser som kommer att vara avgörande för SENS att hitta nya affärsmöjligheter på en utländsk marknad som Spanien. Tillsammans ska SENS och BQT identifiera, undersöka och genomföra utvecklingsprojekt tillsammans.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Den 12 april meddelade SENS att Bolaget har signerat en avsiktsförklaring med Flower Infrastructure Technologies AB ("Flower"). Teknikföretaget Flower erbjuder en teknik som främjar energiomställningen genom att balansera energisystemet och ämnar ansluta projektet i Värmlandsbergsgruvan till den svenska energimarknaden när projektet är slutfört.
  • Den 15 maj meddelade SENS att Bolaget har inlett ett samarbete med Axpo, Schweiz största producent av förnybar energi, för att förvärva och finansiera utvecklingen av SENS solcellsanläggning och batterilagringssystem i Filipstad. Samarbetet genererar så väl omfattande ekonomiskt som strategiskt värde för båda parter, då det ger ett betydande ekonomisk tillskott till Bolagets kassa över tid utifrån förvärvet av projekten. SENS kommer utifrån detta dels vara aktiv part i utvecklingen av projektet, dels ges ekonomiska utrymme för ytterligare investeringar i Värmlandsbergsgruvan.

Övriga händelser

  • Den 18 april summerade Henrik Boman de första 300 dagarna som VD i SENS och gav en uppdatering om Bolagets senaste framsteg.

För ytterligare information kontakta:
Henrik Boman, VD; Tel: 070-224 63 61

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 maj 2023 13:15.

Om SENS
Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ), SENS, tillhandahåller lösningar som möjliggör omställningen mot en fossilfri och CO2 neutral energiförsörjning både lokalt och internationellt. SENS utvecklar, bygger och säljer storskaliga projekt inom sol- och vindkraft och energilager. Bolaget bedriver även konsultverksamhet mot energibolag och fastighetsägare inom hållbara energisystem. Företaget är också aktivt inom teknikutveckling kopplad till förnybara energislag och energilagring. Bolaget är listat på NGM Nordic SME under kortnamnet SUST.

Länkade dokument

   
SV Svensk flagga EN Engelsk flagga