SENS och Kracht Alpha har ingått samarbetsavtal kring projektutveckling i Sydafrika

22 augusti 2022, kl 17:21

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ) (”SENS” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget har ingått ett samarbetsavtal med Kracht Alpha (”KA”). Samarbetet avser att KA kommer agera projektutvecklingspartner nere i Sydafrika.

SENS har under senaste året, efter samgåendet med Pumped Hydro Storage Sweden AB, skapat sig en närvaro i den sydafrikanska marknaden där det finns stor potential för förnyelsebar energi och energilagring.

Som projektutvecklare av förnyelsebar energi och energilagringsprojekt är SENS roll att säkra projekten och utreda de tekniska och kommersiella förutsättningarna för att kunna dimensionera och leverera en optimal anläggning som säljs som en attraktiv investering till marknaden.

KA, som också är en projektutvecklare av förnyelsebar energi, har lång erfarenhet och lokal kännedom av att utveckla komplexa projekt i den Sydafrikanska marknaden. Samt långa tentakler och brett nätverk. Genom att ingå partnerskap får KA möjligheten att använda sig av SENS tekniska kompetens och kapacitet vad gäller hållbara energilösningar och SENS får både en starkare lokal kännedom samt också extra resurser som kan hitta affärsmöjligheter på en marknad som annars är relativt långt bort beäget från Sverige. Tillsammans bor SENS och KA identifiera, räkna på och exekvera hållbara energiprojekt tillsammans.

Francois van Tonder, Kracht Alpha VD säger "vi är mycket nöjda eftersom detta partnerskap gör det möjligt för oss att utöka vårt utbud av energilösningar för våra lantbruks-, kommersiella och industriella kunder över SADC (sydafrikanska utvecklingsländer)-regionen, med stöd av SENS internationella expertis inom energiprojektutveckling och ledande energilagringslösningar”

Jag är mycket glad och upprymd över att SENS med detta samarbetsavtal ytterligare har förstärkt vår närvaro, lokala kunskap och kapacitet vad gäller projektutveckling av förnyelsebar energi och energilagring i Sydafrika och kringliggande länder genom ingå partnerskap med Kracht Alpha (Pty) Ltd, säger Henrik Boman, CEO på SENS.

För ytterligare information kontakta:
Henrik Boman, VD; Tel: 070-224 63 61

Denna information är sådan som Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 augusti 2022 kl 17:15.

Om SENS
Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ), SENS, tillhandahåller lösningar som möjliggör omställningen mot en fossilfri och CO2 neutral energiförsörjning både lokalt och internationellt. SENS utvecklar, bygger och säljer storskaliga projekt inom sol- och vindkraft och energilager. Bolaget bedriver även konsultverksamhet mot energibolag och fastighetsägare inom hållbara energisystem. Företaget är också aktivt inom teknikutveckling kopplad till förnybara energislag och energilagring. Bolaget är listat på NGM Nordic SME under kortnamnet SUST.

www.sens.se

Om Kracht Alpha

Kracht Alpha Property Limited "Kracht Alpha"; är ett privat företag som specialiserat sig på att tillhandahålla skräddarsydda alternativa och förnybara energigenereringslösningar för jordbruks- och industrimarknaderna i södra Afrika. Företaget designar och utvecklar hybrid solenergi, hybrid biogas och energilagringsprojekt. Företaget tillhandahåller även projektledning, systemdesignrådgivning, finansieringslösningar och olika processoptimeringsteknologier relaterade till energibesparing.

www.krachtalpha.co.za

Länkade dokument

   
SV Svensk flagga EN Engelsk flagga